Veøya - tidebønner og pilegrimshefte


I sommer er det faste båtavganger til Veøya, og det er nå laget tidebønner som kan brukes der ute.

 

Det er nå laget en enkel og en noe fyldigere tidebønn som kan brukes på Veøya.  Den fyldigere versjonen inneholder litt informasjon og et lite salmehefte. Tidebønnene kan bes når som helst.

Pilegrimsheftet kan brukes som veileder ved vandring på pilegrimsstien på Veøya. Stien er merket med stolper og på stolpene finner du en sommerfugl.  Disse sommerfuglene gjenfinnes også på noen av gravstøttene utenfor kirken. Pilegrimsheftet er, på siste side, utstyrt med et enkelt kart som viser hvor vandringen starter og hvor de ulike stoppestedene underveis befinner seg.

Ved å klikke på lenkene under finner du både tidebønnene og pilegrimsheftet.

Tidebønn Veøya - enkel versjon

Tidebønn Veøya - fyldigere versjon

Pilegrimshefte Veøya

Tilbake