Sorggruppe for voksne


Vi ønsker å gi hjelp til deg som har mistet noen du er glad i, og inviterer til sorggruppe. Oppstart ny gruppe i mars.

 

Sorggruppe er for deg som:
•    Opplever sorg etter å ha mistet et menneske som sto deg nær.
•    Ønsker å møte andre som er i samme situasjon.
•    Vil lære mer om hvordan du kan leve med sorgen.

VI HAR BEHOV FOR HVERANDRE
Mange har opplevd å miste en de var glad i. I noen situasjoner er dette ekstra vanskelig. Mange føler seg alene om sorgen, derfor kan det være godt å komme sammen med andre som har opplevd det samme.
Sorgen er ingen sykdom, men den kan gjøre forferdelig vondt. Sorgen kan sette i gang tanker, følelser og væremåter som virker ubegripelige og fremmed. 

Det er normalt å få reaksjoner etter et dødsfall. Du kan føle deg veldig trett. Eller alene.Det kan være vanskelig å følge med på skole eller arbeid. Kanskje blir du lettere såret over noe andre sier eller gjør, eller for det de ikke sier eller gjør?

Det går over, men det tar tid. Lengre tid enn mange tror. Derfor er det flere som tror de reagerer galt eller unormalt, og at de ikke er sterke nok.

Sorggruppen er en plass man kan dele følelser og uttrykke sin sorg sammen med noen som «virkelig forstår», og de vonde opplevelsene anerkjennes og får plass. Det kan også gi livsmot og håp ved at man ser og hører at det er mulig å komme videre i livet etter et stort tap.

En gruppe består av 4-7 deltakere og to gruppeledere. Det er 6 samlinger med 1-2 ukers mellomrom. En samling varer 1,5 time. Alle møtene er fra kl. 18.00-19.30 

Sorggruppe i høst/vinter på Røbekk kirkesenter:
Den første sorggruppen vi starter i vinter, møtes på Røbekk kirkesenter følgende dager:
Torsdag 17. og 24. November 
Torsdag 1. og onsdag 14. desember
Torsdag 5. og 19. januar. Avsluttende samling på Åkerlehaugen retreatgård torsdag 30. mars kl. 18.00-20.00.
Gruppeledere er Rigmor Dahl, diakon i Bolsøy menighet og Eldbjørg Solbakken Jensen som er sosionom. 

Sorggruppe neste vår i Molde domkirke:
I mars 2023 vil vi ha oppstart av sorggruppe i Molde domkirke følgende torsdager: 2. mars, 9. mars, 23. mars, 13. april, 27. april, 25. mai.

Gruppeleder: Kristin E. Ervik, diakon i Molde domkirke

Mer om sorggruppe:
Det er en forutsetning med nok deltakere for oppstart av gruppe.

Alle som deltar, skriver under på et taushetsløfte. Samtaletema vil i stor grad bli bestemt av deltakerne selv. Eksempler på tema; sorgreaksjoner – ensomhet –  ressurser – identitet – mestring – fremtiden – minner. 
Det er gratis å være med i sorggruppe. 

Gruppen er åpen for alle uansett tro og livsanskuelse.

For mer informasjon og påmelding, kontakt:
Rigmor Dahl: Epost: rigmor.dahl@molde.kirken.no Mobil: 950 42 759  - hverdager mellom kl 9.00-15.00 
Kristiin Endresplass Ervik: Epost: kristin.endresplass.ervik@molde.kirken.no Jobbmob: 900 97 48

Hjertelig velkommen!

Tilbake