Ledig stilling som kirketjener/gravplassarbeider


Har du lyst til å jobbe med kirkebygg og gravplasser? Vi har ledig stilling i Nesset med oppgaver også i resten av kommunen.

 

Kirketjener/gravplassarbeider Nesset. Fast stilling, 100 %.

Molde kirkelige fellesråd har ledig stilling som kirketjener og gravplassarbeider i tidligere Nesset kommune. Vi søker etter en person som er engasjert og motivert for å følge opp og ta vare på kirkebyggene og gravplassene våre.

Som kirketjener har du en synlig og viktig rolle i møte med besøkende og kirkens samarbeidspartnere. Du skal holde kirkene rene, tilgjengelige og i god stand, og bidra til å legge praktisk til rette for at aktivitetene i kirkene kan gjennomføres på en god måte, Du skal også delta med praktiske oppgaver i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i Neset.

Du vil også få et særskilt ansvar for vedlikehold av kirkene i hele kommunen. Vi søker derfor fortrinnsvis etter en person med kompetanse og erfaring tilsvarende fagbrev i relevant byggfag (eks snekker, maler)

Som gravplassarbeider skal du vedlikeholde gravplassene slik at de er et godt sted for ro og ettertanke og er tilgjengelige, velstelte og ryddige sommer som vinter. Du skal også delta med tilrettelegging ved begravelser, og bidra til at disse skjer med verdighet og respekt for avdøde og pårørende.

Du vil jobbe sammen med øvrige ansatte i kirken i Nesset og ellers i kommunen, og i team med vår andre kirketjener/gravplassarbeider som har hovedansvar for stell av gravplassene i Nesset.

Arbeidsoppgaver:

 • Praktisk tilrettelegging for arrangement i kirkene, og deltakelse med praktiske oppgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Vaktmesterfunksjon med renhold, vedlikehold, brannvern og teknisk oppfølging av kirkene og øvrige bygg.
 • Tilrettelegging for og oppfølging av begravelser og urnenedsettelser på gravplassene.
 • Stell av grøntanlegg, veger og plasser, samt sommer- og vintervedlikehold på gravplassene.
 • Vedlikeholdsarbeid på kirkene i kommunen.
 • Stell og vedlikehold av maskiner og utstyr.
 • Deltakelse i stabsmøter og felles planlegging av arrangement.
 • Helgearbeid og noe kveldsarbeid inngår i stillingen med arbeid ved gudstjenester, konserter og evt andre arrangement inntil to-tre helger per måned.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev eller tilsvarende erfaring og kompetanse fra relevant byggfag.
 • Erfaring fra arbeid med vedlikehold, renhold og oppfølging av bygninger.
 • Erfaring med vedlikehold av grøntarealer.
 • Førerkort BE
 • Søker må være medlem av Den norske kirke. Tilsetting skjer etter gjeldende lover og regler. Politiattest fremlegges i henhold til kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:

 • Vilje og evne til samarbeid.
 • Imøtekommende.
 • Strukturert.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt stabsfellesskap.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Telefongodtgjøring.
 • Oppmøtested: Eidsvåg

Søknad og kontaktinfo:

Tilbake