Forsangertjeneste i Molde domkirke


Liker du å synge? Blir du med?

 

Vi har tatt initiativ til å få til en ordning med forsangergruppe som deltar under noen gudstjenester.  Målsettinga er å ha forsangergruppe ved en gudstjeneste pr måned. I tillegg er det ønske om forsangergruppe i konfirmasjonsgudstjenestene.

Forsangerne skal stå på galleriet. Det skal ikke brukes korkapper, og det blir ikke lagt opp til felles øvelser.  Tanken er at deltakerne får salmeliste noen dager i forvegen og at forsangergruppa møter  på galleriet 15 minutter før gudstjenesten.

Vi håper at ordninga kan settes i gang med 3-5 deltakere pr gang, og at vi kan starte opp 8. januar  2023.  Når vi ser hvor mange som ønsker å delta, vil vi lage en liste over aktuelle datoer og hvem som møter til de enkelte gudstjenestene.

Er du glad i å synge og er enig med oss i at menighetens sang skal høres i gudstjenesten, da er dette noe for deg. Bli med å bygge fellesskapet i kirka vår.

Har du lyst til å bli med? Ta  kontakt med

Per Fredrik Brun, e-post-adresse: pefb@online.no   tlf.975 24 108

eller

Kristine Svendsen, e-post adresse: kiander@online.no   tlf 951 64 750

Tilbake