"Liv og røre"


Velkommen til "Liv og røre" i Molde domkirke fredag 7. juni kl 17:00 - 19:00. 

Mat, fellesskap, lek, sang og band for små og store. Inngang i sør-øst via Kirkekråpet. 

 

 

 

Påmelding fredag 8. mars, innen torsdag kveld, her

Flere familier i Molde domkirkes menighet har gått sammen om å starte "Liv og røre". En møteplass for små og store hvor fellesskap rundt mat, sang og musikk for flere generasjoner vil være sentralt. 

DATOER VÅREN 2024: 12. januar, 9. februar, 8. mars, 5. april og 7. juni.

Kontaktperson:

Lena Skattum Sandvik

lenaskattum@gmail.com

Mobnr.: 95169076

"Liv og røre" er innmeldt som gruppe i Søndagsskolen Norge. Ved å betale en frivillig kontingent på kr 50,- pr kalenderår er en med på å bidra økonomisk til drift av gruppa. Kontingenten går til Søndagsskolen Norge, og for hver som betaler får "Liv og røre" en støtte tilbake på ca 200,- kr. Pengene vil gå til mat, aktiviteter, instrumenter mm. Innmelding her. Husk å velge rett gruppe.

Illustrasjonen vi har brukt for "Liv og røre", er laget av Birgitte Kolbeinsen og heter "Tro, håp og kjærlighet"

Tilbake