"Liv og røre"


Velkommen til "Liv og røre" i Molde domkirke. Siste samling før sommeren er  torsdag 4. mai 17:00-19:00. 

Mat, fellesskap, lek, sang og band for små og store. Inngang i sør-øst via Kirkekråpet. 

Velkommen igjen 31. august!

 

 

Påmelding torsdag 31. august, innen onsdag 30. august, kl 23:00, her.

Flere familier i Molde domkirkes menighet har gått sammen om å starte "Liv og røre". En møteplass for små og store hvor fellesskap rundt mat, sang og musikk for flere generasjoner vil være sentralt. 

DATOER HØSTEN 2023: 31. august, 28. september, 26.oktober og 23. november

22.-24. september deltar "Liv og røre" på menighetsweekend på Bjorli. Mer informasjon og påmelding til weekend her.

Kontaktperson:

Lena Skattum Sandvik

lenaskattum@gmail.com

Mobnr.: 95169076

"Liv og røre" er innmeldt som gruppe i Søndagsskolen Norge. Ved å betale en frivillig kontingent på kr 50,- pr kalenderår er en med på å bidra økonomisk til drift av gruppa. Kontingenten går til Søndagsskolen Norge, og for hver som betaler får "Liv og røre" en støtte tilbake på ca 200,- kr. Pengene vil gå til mat, aktiviteter, instrumenter mm. Innmelding her. Husk å velge rett gruppe.

Illustrasjonen vi har brukt for "Liv og røre", er laget av Birgitte Kolbeinsen og heter "Tro, håp og kjærlighet"

Tilbake