Kirkevalget - stiller du til valg i år?


Nye menighetsråd velges i høst for perioden november 2023 - oktober 2027. Arbeidet i menighetsrådet er variert og meningsfullt, og du får være med å bestemme hva kirken lokalt skal satse på.

 

Menighetene i Molde

I Molde er det 10 menigheter fra Midsund i vest, via de store Molde domkirke og Bolsøy, til Eikesdal i øst, og det er forskjellig aktivtet i de ulike menighetene. Felles for arbeidet i menighetsrådet er at det er menighetsrådet som legger planer og bestemmer hva det skal satses på lokalt, og så skal de ansatte utføre det meste av dette, ofte sammen med frivillige. 

Hvis du er medlem i et menighetsråd kan du også bli valgt inn i kirkelig fellesråd som består av en person fra hvert menighetsråd. Fellesrådet har ansvaret for de ansatte, kirkebyggene, gravplassene og å fordele den felles økonomien fra kommune og stat.

Hva skjer i en menighet?

Nedenfor kan du lese hvordan soknepresten i Kleive, Tormod Remøy, beskriver ansvaret og oppgavene i Kleive menighetsråd.

Hva innebærer det å være med i menighetsrådet på Kleive?

En blir valgt for 4 år, og på Kleive har vi ett møte i måneden. Så har menighetsrådet mange spennende felt en kan engasjere seg i:

  • Vi har et menighetshus med mye aktivitet, menighetsrådet er ansvarlig for driften av dette huset. Her får vi god støtte fra mange lag, foreninger og enkeltpersoner
  • I gudstjenestene er menighetsrådsmedlemmer med som kirkeverter, og med andre oppgaver. Så noen søndager i året er en med og har ansvar i kirka
  • Aktiviteter for barn&unge: Det vi kaller trosopplæring er blitt en viktig del av det lokale arbeidet i kirka. Er du opptatt av at barn og unge skal ha et godt lokalt tilbud i kirka si? Da er menighetsrådet stedet for deg!
  • Sosialt arbeid: Kirka besøker Omsorgssenteret og personer som bor hjemme og ønsker besøk. Menighetsrådet er med og bidrar i det vi kaller det diakonale arbeidet, her er også Menighetshuset en viktig møteplass.
  • Sang og musikk: Konserter i kirka, sangkvelder, prosjektkor for barn er noe av det musikalske tilbudet i Kleive menighet. Menighetsrådet er med og arrangerer mange av de musikalske aktivitetene i kirka vår.

Kort sagt: Menighetsrådet har ansvar for mye, og jobber godt sammen med de ansatte i menighetene i Bolsøy! Har du lyst til å være med og gjøre kirka på Kleive til en god og viktig møteplass i årene som kommer? Da vil vi ha deg med på laget! I ukene som kommer vil de som nå er i Menighetsrådet ta kontakt med mange for å få folk på lista til høsten. Kanskje det er DIN TUR denne gangen?

Klikk her for å se mer om aktiviteten på Kleive

Kontakt oss om valget

Ønsker du mer informasjon om valget eller kontakt med de som setter opp lista i din menighet? Klikk her for å sende oss en epost

Tilbake