TEMAKVELD i Molde Domkirke


Torsdag 13. april kl. 18-20:30

Foredrag av prest, bibeloversetter og forfatter Hans Johan Sagrusten.

Tema: Johannes openberring . Ein samtidsvisjon.
 

 

Foredraget bygger på boken med samme navn.
Det blir anledning til spørsmål og samtale etter foredraget.

 

Verbum forlag skriv om boka: 
Forfattar Hans Johan Sagrusten snur opp ned på vår lesing av Johannes' openberring, Bibelens siste bok.
Med sin sterke biletbruk har boka spreidd håp, men òg frykt for det som skal koma. Ei vanleg tolking er at ho peikar framover mot ei endetid.
Men Openberringa handlar ikkje berre om ei tenkt framtid, ho handlar om oss, seier forfattaren. Det er ei bok vi kan spegle oss i.
Her finn han dei mange krisene i vår tid: som klima, flyktningar og oppsmuldringa av den kristne kyrkja.
I den same spegelen ser han òg eit glimt av noko nytt og større. «Openberringa vil riste i oss. Ho vil dengje likesæla ut av oss», seier han. Forfattaren inviterer lesaren inn i ei verd der to tusen år gamle ord blir aktuelle og brennbare.

Tilbake