Menighetenes årsrapporter i 2022


Her finner du info om årsmøter i de ulike menighetene og alle årsmeldingene

 

Menighetsrådene i de ulike menighetene i Molde kommune inviterer til årsmøter med presentasjon av årsmeldingen og regnskap for 2022.

(Vi fyller inn for de ulike menighetene fortløpende)

 

Molde domkirkes sokn
Molde domkirkes menighet har menighetsmøte med presentasjon av årsmelding og regnskap 2022, torsdag 30. mars kl 1800 i Kirkestua. 
Årsmelding og regnskap 2022 finner du her. Det ligger også i våpenhuset i Molde domkirke.

 

Misund sokn

 

Bolsøy samarbeidsområde

 

Nesset

Tilbake