ONSDAGSKAFFE i kirkekjelleren, Molde domkirke.


MØTEPLASS I SJØMANNSKIRKE-STIL; servering av vafler/kaffe, aviskrok, god prat med inkluderende miljø.

 

Annenhver onsdag (med noen unntak) er det ONSDAGSKAFFE i Kirkestua,  domkirkekjelleren. Dette er et åpent arrangement, og du skal bli tatt godt imot om du kommer alene eller sammen med noen. Serveringen er gratis, men en kan legge igjen penger i en kollekt-skål så vi dekker utgiftene til arrangementet. Vi har også VIPPS, betalingsløsning på mobil.

 ÅPENT mellom kl 11 og 13. Programhalvtimen kl 12; gjester med ulike tema. Vi avslutter alltid programdelen med å be Fader vår sammen.

 TO INNGANGER til kirkekjelleren. TRAPPEFRI  INNGANG fra nedsiden av kirka (gaten heter Kirkekråpet; rett bak Aandahls). INNGANG MED TRAPP; sideinngang til kirka, rund hjørnet til høyre for hovedinngangen.

Det blir satt ut plakat ved inngangene.  

 For spørsmål, kontakt diakon Kristin E. Ervik tlf arbeid 71 11 14 62  eller mail kristin.ervik@molde.kirken.no

 DATOER VÅR 2020:

  • 15. januar: Hvordan DH (distriktshøgskolen) kom til Molde v/ Rolf Myhre
  • 29. januar: «Lys av lys» i bilder og musikk v/ Ståle Johan Aklestad
  • 12. februar: «Per Gynt» - tidløst drama v/ Lidvar Nygjerde
  • 04. mars: Intervju med biskop Ingeborg Midttømme. Sang og musikk av sanggruppen «Sangsalat»
  • 18. mars: Aldring som utfordring for det gode liv v/ Håvard Heggdal. Informasjon om Kirkefestuka av Magnus M. Myhre som også spiller piano for oss denne dagen.
  • 01. april: Påskesymboler v/ Marit Hasselgård.
  • 22. april: Kunsten å hvile v/ Arne Ruset.

Tilbake