Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

ONSDAGSKAFFE i kirkekjelleren, Molde domkirke.


MØTEPLASS I SJØMANNSKIRKE-STIL; servering av vafler/kaffe, aviskrok, god prat med inkluderende miljø.

 

Annenhver onsdag er det ONSDAGSKAFFE i domkirkekjelleren. Dette er et åpent arrangement, og du skal bli tatt godt imot om du kommer alene eller sammen med noen. Serveringen er gratis, men en kan legge igjen litt penger i en kollekt-skål så vi dekker utgiftene til innkjøp.

 

ÅPENT mellom kl 11 og 13. Programdel kl 12; gjester med ulike tema. Vi avslutter alltid programdelen med å be Fader vår sammen.

 

TO INNGANGER til kirkekjelleren. TRAPPEFRI  INNGANG fra nedsiden av kirka (gaten heter Kirkekråpet; rett bak Aandahls). INNGANG MED TRAPP; sideinngang til kirka, rund hjørnet til høyre for hovedinngangen.

Det blir satt ut plakat ved inngangene.  

 

For spørsmål, kontakt diakon Kristin E. Ervik tlf arbeid 71 11 14 62  eller mail kristin.ervik@molde.kommune.no

 

DATOER VÅR 2019:

16. januar: «Sterk og stødig»; Elselill Befring
30. januar: «Fra orgelkrakk til skriveblokk»; Marit Heiene
13. februar: «Naturbilder fra Romsdalen»; Bjørn Fransgjerde
20. februar: "Kongelig luksus og politisk overmot; et besøk i Alpene og i München"; Leif Magnus Sættem
13. mars: Prosjektleder om «Nye Molde»; Britt Rakvåg Roald
27. mars: «Med glimt i øyet – minner fra et presteliv»; Sigurd Stige
10. april: «Knausen Hotell – et tilbakeblikk»; Ragnbjørg og Olaf Kolfloth

 

Tilbake