Utdeling av Min kirkebok (6 år) i Nesset


Alle i Nesset som fyller 6 år i 2024 inviteres nå til utdeling av Min kirkebok.

 

Samling i forkant, se nedenfor.

Alle døpte får invitasjon i posten, men vi ønsker at samlingene er åpne for alle barn som fyller 6 år i år.

  • Bli kjent                                                                                        
  • Bibelfortelling
  • Vi spiser sammen 
  • Sang         
  • Aktivitetsbok                                                                                           
  • Gudstjeneste 

Datoer over samlinger er:

Nesset kirke  Onsdag 29.mai kl.17.00 for Nesset menighet
Sira kyrkje  Torsdag 30.mai kl.17.15 for Eresfjord, og Eikesdal sokn.

Gudstjenester med utdeling av Min kirkebok 6:

Nesset kirke 2.juni kl. 11.00. 
Sira kirke 9.juni kl.11.00 evt Eikesdal ved Slette 30.juni kl.14.00

Kontaktperson:

Marit Elisabeth Svensli, menighetsarbeider.  
Telefon 975 32 813
Klikk her for å sende epost til Marit Elisabeth

 

Tilbake