Babysang i Molde domkirke


 

Molde domkirke ønsker å legge tilrette for gode sosiale møteplasser for barn og voksne, hvor den enkelte opplever seg sett og møtt i alle slags dager.    

For den som ønsker det, er det lunsj med medbrakt niste i kirkestua etter sangstunden. Vi lager, kaffe, te, vafler, frukt el.

Ønsker du å få påminnelse noen dager før samlingene på sms, kan du melde deg på her. Vi sender deg også informasjon om andre arrangemnet vi skal ha i kirka som passer for små barn og familier. 

Påmelding for dere som ønsker informasjon om babysang og andre arrangement for små og store i Molde domkirke i 2023 her.

 

FOR DERE SOM ØNSKER Å VITE MER:

Det legges vekt på å bruke både allmenne sanger, rim og regler og barnesanger som formidler kristen tro og livstolkning.


Målsetting:
Disse samlingene har en tredelt målsetting:

•     Å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som  jul og påske.
•    Å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Å legge til rette for en sosial møteplass.

Babysang, i Molde domkirkes menighet, er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og har en frivillig medlemskontingent, på kr 50, som går direkte til barneprosjektet Sat 7. Kan vippses til 103984,- merk med barnets navn og kontingent. Fint om du samtidig registrerer barnet her.  Tusen takk til alle som er med og støtter dette prosjektet og Babysang.

Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv. 

Ledere:
Leder for babysang dette semesteret er Liv-Kari Sigerseth, menighetsarbeider i Molde domkirkes menighet. Dere vil også møte flere gode medarbeidere som bytter på å være praktiske medhjelpere.

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!

Tilbake