Treffpunkt for alle Sommeravslutning


Velkommen til sommeravslutning for Treffpunkt for alle på Røbekk kirkesenter onsdag 7. juni kl. 11.30-14.30

 

Gjennom ord og toner blir vi kjent med den nye soknepresten i Bolsøy, Tor Martin Koppang. Musikk v/Ingrid Margrete Winter-Hjelm, Åsmund Kleivenes, Jahn-Sverre Jensen og sokneprest Tor. Koldtbord kr. 200,- pr. person. Påmelding innen mandag 5. juni til diakon Rigmor Dahl sms: 950 42 759 eller e-post: rigmor.dahl@molde.kirken.no  
Velkommen!

Tilbake