4 årsbok i kirkene i Nesset


Vi er klare for høsten og utdelinger av" Min kirkebok 4" i kirkene i Nesset. Neste samling er mandag 16.oktober i Vistdal kirke.
 

 

Sira kyrkje: Samling i kyrkja 30.aug. kl.17.00 og utdeling av Mi kyrkjebok 4 i gudstjenesten 3.sep. kl.11.00.
Eikesdal i samarbeid med Sira kyrkje.
Nesset kirke: Samling i kirka 27.sep kl.17.00 og utdeling av Min kirkebok 4 i gudstjenesten 1.okt. kl.11.00.
Vistdal kyrkje: Samling i kyrkja 16.okt.kl.17.00 og utdeling av Mi Kyrkjebok4 i gudstjenesten 22.okt. kl.11.00.
 

Tilbake