Undervisningskvelder Molde domkirke


Velkommen til undervisning, samtale og refleksjon rundt ulike temaer i den kristne tro!  Neste samling er torsdag 21 mars der Terje Hasselgård  snakker om temaet Jesus korsfestet 

 

På undervisningskveldene blir det tatt opp temaer knyttet til kristen tro, tanke, tradisjon og praksis. En foredragsholder gir en innføring i og undervisning om et tema, og etterpå åpnes det opp for samtale og spørsmål knytte til temaet.

Sted: Kirkestua i Molde domkirke

 

Torsdag 1.februar 2024 kl 19.00-21.00

«Likt og ulikt. Om katolsk og luthersk tru.»

Stein Barlaup

I 25 år var Stein prest i Den norske kyrkja. No er han lekmann og katolikk.

 

 

Torsdag 21.mars 2024 kl 19.00-21.00

«Jesus korsfestet»

Terje Hasselgård

Kunstens fremstilling av langfredagens drama har endret seg gjennom historien.

Samtidig har også teologi og fromhetsideal endret seg.

 

Torsdag 25. april 2024 kl 19.00-21.00

«Islam»

Marit Brubæk

Islam er den nest største verdsreligionen som etter kvart har eit godt feste i landet vårt også. Det viser seg at vi har lite kjennskap til mangfaldet i religionen, og mykje verkar framandt og skremmande. Vi vil prøve å gå bak mediaframstillingane og kanskje eigne fordommar for å forstå betre denne tredje av abrahamsreligionane. 

 

Tilbake