Undervisningskvelder Molde domkirke


Velkommen til undervisning, samtale og refleksjon rundt ulike temaer i den kristne tro!  Neste samling er torsdag 25 april

 

På undervisningskveldene blir det tatt opp temaer knyttet til kristen tro, tanke, tradisjon og praksis. En foredragsholder gir en innføring i og undervisning om et tema, og etterpå åpnes det opp for samtale og spørsmål knytte til temaet.

Sted: Kirkestua i Molde domkirke

 

Torsdag 1.februar 2024 kl 19.00-21.00

«Likt og ulikt. Om katolsk og luthersk tru.»

Stein Barlaup

I 25 år var Stein prest i Den norske kyrkja. No er han lekmann og katolikk.

 

 

Torsdag 21.mars 2024 kl 19.00-21.00

«Jesus korsfestet»

Terje Hasselgård

Kunstens fremstilling av langfredagens drama har endret seg gjennom historien.

Samtidig har også teologi og fromhetsideal endret seg.

 

Torsdag 25. april 2024 kl 19.00-21.00

«Islam»

Marit Brubæk

Islam er den nest største verdsreligionen som etter kvart har eit godt feste i landet vårt også. Det viser seg at vi har lite kjennskap til mangfaldet i religionen, og mykje verkar framandt og skremmande. Vi vil prøve å gå bak mediaframstillingane og kanskje eigne fordommar for å forstå betre denne tredje av abrahamsreligionane. 

 

Tilbake