Undervisningskvelder Molde domkirke høsten 2023


Velkommen til undervisning, samtale og refleksjon rundt ulike temaer i den kristne tro! Første samling er 14 september.

 

På undervisningskveldene blir det tatt opp temaer knyttet til kristen tro, tanke, tradisjon og praksis. En foredragsholder gir en innføring i og undervisning om et tema, og etterpå åpnes det opp for samtale og spørsmål knytte til temaet.

Sted: Kirkestua i Molde domkirke

Torsdag 14.september 2023 kl 19.00-21.00
«Kirkeåret»
Olav Gading

Torsdag 19.oktober 2023 kl 19.00-21.00
«Livstolkning og livsmestring – kilder til mening»
Håvard Ervik

Torsdag 30.november 2023 kl 19.00-21.00
«Misjon anno 2023»
Grethe Lystad Johnsen

Tilbake