Jobsuiten av Egil Hovland


Jobs bok i ord og toner på askeonsdag, med Ola Eide ved orglet og Viggo Solum - resitasjon

Konserten finner sted i Molde domkirke onsdag 14. februar kl 19:00 i forlengelsen av Askeonsdagsgudstjenesten.

Bill: 150

 

Job Suiten av Egil Hovland framføres i Molde Domkirke , Askeonsdag ,med Ola Eide ved orgelet og med
Viggo Solum som resitatør fra Jobs bok. Arrangementet er en del av feiringen av Hovlands 100 årsjubileum. Han var en av norsk kirkemusikk mest betydelige og produktive komponister. Han er
blant annet representert med hele 51 melodier i norsk salmebok. Job Suiten er i følge han selv et av hans viktigste verk og som han var mest fornøyd med selv av alt han hadde komponert.
Dette enestående verket i norsk orgelitteratur passer godt på Askeonsdag og i Fastetiden. Hovlands musikk løfter fram smerten, trassen, håpet og angsten som romsterer i den forpinte, store
skikkelsen fra Bibelens verden. Job har mye til felles med Kristus og med all uskyldig lidelse i denne verden. I disse dager blir vi blant annet påmint om at dette ikke er tilbakelagt i menneskenes historie.
Krigen i Ukraina og lidelsene i Gaza og Israel berører oss alle.
Musikken og lesningene fra Jobs bok viser også styrken som den får som trofast holder seg til Gud i
alt som måtte hende, hvor meningsløs slik tro enn kan synes å være.
Når Hovlands mektige orgelprolog fyller kirkerommet og med sine glissandoer skaker tilhørerne opp,
gir komponisten et riktig grunnlag for dem som vil prøve å gripe innholdet i Jobs bok. Ved bruk av utradisjonelle virkemidler som fastsetting av tangenter med fyrstikker og bruk av håndflater og
clustere , skapes et drama som berører oss sterkt. Tekst og musikk utfyller hverandre på en sjelden måte som griper og gir en sjelden stor opplevelse av innholdet i tekstene.

Resitatør, Viggo Solum, har arbeidet som skuespiller og instruktør siden 1983 i forskjellige ensembler
og teatre, og innen flere ulike sjangere. Studio Teater (16 år), Petrusjka Teater, Cirka Teater m.fl. samt
flere engasjement ved Teateret Vårt.
Han har i tillegg til utøvende virksomhet vært faglærer i drama ved Fagerlia vgs. 1999-2008, og daglig
leder for Høstscena, Ålesund teaterfestival 2011-2015.

Organist Ola Eide er kjent for de fleste
gjennom sin lange karriere som kantor i Spjelkavik kirke. Ola Eide er født i Ålesund og fikk sin første
orgel og kirkemusikkoplæring med Arthur Nedregård, Kåre Hanken og Arne Hadland. Han fortsatte
etter endt skolegang i hjembyen sin utdannelse først ved Musikklinjen ved Bergen Lærerhøgskole og
siden ved Bergen Musikkonservatorium med blant annet Tor Grønn og Magnar Mangersnes som
lærere. Etter endt utdanning arbeidet han som leder av musikklinja ved Borgund Folkehøgskole og senere som kantor i Spjelkavik Kyrkje i over 30 år. Spjelkavik Kyrkje markerte seg i disse årene som en kulturkirke med en stor kirkemusikalsk aktivitet for barn og voksne. For denne virksomheten fikk han Ålesund Kommunes hederspris i 2015.
 

Tilbake