Frivillighet i Bolsøy menighet


Har du lyst til å engasjere deg som frivillig medarbeider i Bolsøy menighet? Meld deg på laget, så kan vi sammen utgjøre en forskjell for andre!

 

Bolsøy menighet har mange flotte frivillige medarbeidere som gir av sin tid, sitt engasjement og sine krefter for å lage gode møteplasser for menigheten. Uten deres innsats hadde det ikke vært mye aktivitet i menigheten. Ja, det hadde knapt nok vært en menighet i Bolsøy. Frivilliges innsats og betydning er uvurderlig!

Det er alltid behov for flere frivillige. I dag løfter vi frem tjenesten som kirkevert. Kirkeverten er den første folk møter når de kommer til gudstjeneste. Kirkeverten står i døra, ønsker velkommen til hver og en, deler ut en salmebok og et programark og ser til at alle finner seg godt til rette. Kirkeverten har også et blikk på de minste som er tilstede, barna som trenger et tegneark, en oppgavebok eller annet som kan engasjere. En kirkevert sa om sin oppgave: "Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb! Jeg får jo muligheten til å se og hilse på hver enkelt som kommer til kirka!"

Kan du tenke deg å være kirkevert i Røbekk kirke? Du vil inngå i et team med 8-10 personer som roterer. Du vil bli satt opp på 3-4 gudstjenester i semesteret og kan bytte dag med en annen kirkevert ved behov.

Ta kontakt med administrasjonsleder i Bolsøy, Ingrid Margrete Winter-Hjelm (mob: 992 30 126) dersom du kan tenke deg å bli med i kirkevertteamet eller du ønsker å bidra med annet frivillig arbeid i menigheten. 

Velkommen som frivillig medarbeider i Bolsøy menighet! Vi gleder oss til å se deg!

Tilbake