Sangsprell høsten 2024


Velkommen til sangsprell høsten 2024!

Menighetetene i Nesset inviterer alle som fyller 3 år i 2024 til sangsprell en gang pr. måned fra januar til juni og august til desember. 
Samlingen er på tirsdager fra kl.17.00 til 18.30.

 

 

På samlingen synger,spiller,danser vi og leker oss.
Etter sangstunden spiser vi litt sammen.
Foreldre/foresatte er med barnet på samlingen.
Tiltaket er gratis.

Datoer for høsten 2024 er: 20 august, 17.septeber, 22.oktober, 19.november og 10.desember.

Anvarlig for trosopplæringstiltaket er menighetarbeider Marit Elisabeth Svensli og organist Erik Fostervoll.

Tilbake