Livsdialog


Velkommen til Livsdialog i Nordbyen kirke med enkel kveldsmat, samtaler om tro og det å være menneske på livsveien.

 

Livsdialog- temasamlinger i Nordbyen kirke

Velkommen til Livsdialog i Nordbyen kirke med enkel kveldsmat, samtaler om tro og det å være mennesker på livsveien. Vi ønsker et fristed med rom for fellesskap og den gode samtlaen om tror og liv. Avslutning i kirkerommet med bønnevandring, stillhetsøvelse, bønnen Vår Far og velsignelse. 

Høsten 2019

Sted: Nordbyen kirke

Tid: 19.00-21.00

19. september

31. oktober

21. november 

For mer informasjon og påmelding, kontakt diakon Rigmor Dahl innen tirsdag 17. september : telefon: Bolsøy kirkekontor 71 11 15 92/90 eller e- post: rigmor.dahl@molde.kommune.no

Temaansvarlig: Bolsøy menighet Rigmor Dahl, for Nordbykomiteen Birgit Glimsdal

Tilbake