Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Bli med i ARKEN søndagsskoler!


ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.

Velkommen til søndagsskole søndag 10. november og søndag 8. desember!

 

ARKEN søndagskoler har samlinger ca. en søndag i måneden kl. 11:00 når ikke annet er nevnt. Samlingene er under gudstjenesten i domkirken, i barne- og ungdomslokalene i domkirkekjelleren. Bruk hovedinngangen oppe, eller inngangen nede via Kirkekråpet bak Aandahls direkte til klubblokalene. De som ønsker det kan delta i starten av gudstjenesten oppe. Samlingen nede starter ca 11:15.

ARKEN består av to grupper:

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Høsten 2019 har ARKEN søndagsskoler samlinger disse datoene: søndag 1. september, søndag 29.september (Arken på menighetsweekend, se mer info på forsiden),  søndag 10. november og 8. desember.      

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps til Molde sokn #103984 Velg Molde domkirke søndagsskole  - Gullivergjengen eller Tårnagenter - antall det betales kontingent for.

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kommune.no

Nytt i høst er familiemiddager annenhver onsdag. For mer info se her.

Tilbake