Bli med i ARKEN søndagsskoler!


HEI, ALLE SAMMEN!

Vi starter opp igjen med søndagsskole søndag 6. september. Samlingene i høst vil bli ute. Mer info kommer.

Vi håper også at dere vil delta på Friluftsgudstjenestene. Den første over sommeren blir på Kringstadsetra søndag 30.aug kl 12:00. 

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.

Gleder oss til å kunne møte dere alle igjen!

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge! 

 

 

ARKEN søndagskoler har samlinger ca. en søndag i måneden kl. 11:00 når ikke annet er nevnt. 

ARKEN består av to grupper:

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Høsten 2020

  • ARKEN søndagsskole har samling disse datoene: søndag 6. september, søndag 1. nov og søndag 6 desember.
  • Friluftsgudstjeneste søndag 30.august, 20. september, 25. oktober og 29. november 
  • Gudstjeneste for små og store i Molde domkirke: 18. oktober - utdeling av 2-og 4 årsbok,
  • 8. nov - LYS VÅKEN 

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

 

Tilbake