Velkommen til ARKEN søndagsskole i Molde domkirke menighet!


Velkommen til "Delesøndag" med Arken søndagsskole og Tweens 26. november kl 11:00-13:00.

Vi hører om "Giving Tuesday" og juleevangeliet, lager "gjøre" - adventskalendere til å ta med hjem, synger, leker, baker og smaker! Inngang via hovedinngangen oppe, eller nede i sør-øst til klubblokalene. Ta med en venn og kom! Det vil bli mulighet til å Vippse en gave til menighetens misjonsprosjekter. 

En god møteplass med lek, livsnær trosformidling og fellesskap!

Velkommen til små og store! Molde domkirkes menighet ønsker å skape gode møteplasser for vennskap, livsnær tro og trygge fellesskap.

Småsprell (0-3 år), Gullivergjengen (4-5 år) og Agentklubb (1.-4 trinn +) 

 

 

 


 

 

Velkommen til Arken søndagsskole søndager kl 11:00!

Vi gleder oss til å dele bibelfortellinger, synge og leke sammen med dere! 

 

Datoer høsten 2023:

27. august, 22.-24 september på menighetsweekend, 22. oktober og 26. november. 

En søndagsskolesamling ser ca slik ut:

10.50-11.00: Registrering oppe i kirka (i våpenhuset)

11:00: Vi deltar i starten av gudstjenesten (skattekiste mm) og går samlet ned for å fortsette samlingen i klubblokalene.

Ca 11:15:Vi går til gruppene våre

  • Arkens Småsprell (0-3 år) i Rotunden - sang og lekegruppe
  • Arkens Gullivergjeng (4-5 år) i Speilrommet - Sang og bibelfortelling mm
  • Arkens Tårnagenter (1.-4 trinn) - Bibelfortelling, sang og aktiviteter

11:55: Felles leker/hobby/snacks/myldring - kaffe/te til de voksne

12:25: Felles avslutning med Vår Far og velsignelsen

NY INNMELDINGSORDNING I SØNDAGSKOLEN NORGE:

Flott om alle medler seg inn i Søndagsskolen Norge og betaler kr 50,- i medlemskontingent pr kalenderår. Dette er viktig for driften av søndagsskolearbeidet lokalt og nasjonalt.

Innmelding her: sondagsskolen.profundo.no/medlem - velg riktig gruppe:

Arkens Småsprell: 0-3 år

Arken Gullivergjeng: 4-5 år

Arkens Tårnagenter: 1.-4. trinn

Tweens Molde domkirke: 10-13+ år

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Søndagskolen Norge får medlemskontingenten, og lokalt får vi frifondstøtte for hvert betalende medlem. Molde domkirke menighet er takknemlige for alle som er med på å øke muligheten til å formidle ei levende, trygg og livsnær kristen tro til flest mulig barn i Molde.        

Om dere ønsker å få tilsendt info om aktuelle samlinger i Arken søndagssole mm, kan du melde deg inn via lenken under: Info Arken Søndagsskole Molde domkirke menighet

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mobilnr 92446547

Epost: liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Eller ring sentralbord for Molde domkirkes menighet 71111470

 

 

Tilbake