Velkommen til ARKEN søndagsskole i Molde domkirke menighet!


Søndag 4 desember, kl 11:00 er neste Arken Søndagsskole i Molde domirke!

Tema: Vismennene og flukten til Egypt

Alle møter ved Julekrybba på Torget kl 11:00. Juleverksted i kirkekjelleren etterpå.

Velkommen til små og store! Molde domkirkes menighet ønsker å skape gode møteplasser for vennskap, livsnær tro og trygge fellesskap.

Småsprell (0-3 år), Gullivergjengen (4-5 år) og Agentklubb (1.-4 trinn +)

 

 

 


 

 

Velkommen til Arken søndagsskole søndager kl 11:00!

Vi gleder oss til å dele bibelfortellinger, synge og leke sammen med dere! 

Inngang via "Kirkekråpet" bak Aandahls - eller via hovedinngangen oppe i kirka.

Datoer i høst:

4. september, 2. oktober, 6. november og 4. desember

En søndagsskolesamling ser ca slik ut:

10.50-11.00: Registrering oppe i kirka (i våpenhuset)

11:00: Vi deltar i starten av gudstjenesten (skattekiste mm) og går samlet ned for å fortsette samlingen i klubblokalene.

Ca 11:15: Felles samling med sang og velsignelse

11.25: Vi deler oss i grupper:

  • Arkens Småsprell (0-3 år) i Rotunden - sang og lekegruppe
  • Arkens Gullivergjeng (4-5 år) i Speilrommet - Sang og bibelfortelling mm
  • Arkens Tårnagenter (1.-4 trinn) - Bibelfortelling, sang og aktiviteter

11:55: Felles leker/hobby/snacks/myldring - kaffe/te til de voksne

12:25: Felles avslutning med Vår Far og velsignelsen

Om dere ønsker å få tilsendt info om aktuelle samlinger i Arken søndagssole mm, kan du melde deg inn via lenken under: Info Arken Søndagsskole Molde domkirke menighet

Informasjon om kontingent og medlems innmelding i Arkens søndagsskoler, Søndagsskolen Norge kommer.

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Søndagskolen Norge får medlemskontingenten, og lokalt får vi frifondstøtte for hvert betalende medlem. Molde domkirke menighet er takknemlige for alle som er med på å øke muligheten til å formidle ei levende, trygg og livsnær kristen tro til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mobilnr 92446547

Epost: liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Eller ring sentralbord for Molde domkirkes menighet 71111470

 

 

Tilbake