Bli med i ARKEN søndagsskole!


En god møteplass med lek, livsnær trosformidling og vennskap. Målgruppe 0-10 år.

 

 

 


 

 

Velkommen til Arken søndagsskole søndager kl 11:00! 
19. september - ute (sted kommer senere)

10.oktober - Molde domkirkes klubblokaler

7. november - Molde domkirkes klubblokaler

12. desember - Molde domkirkes klubblokaler

Vi inviterer også til "Gudstjeneste for små og store" og "Middag for små og store"

Ønsker du å melde deg inn, og få tilsendt info om aktuelle samlinger i Arken søndagssole, kan du gjøre det i lenkene under:

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Søndagskolen Norge får medlemskontingenten, og lokalt får vi frifondstøtte for hvert betalende medlem. Vi er takknemlige for alle som er med oss på å øke muligheten til å formidle ei levende, trygg og livsnær kristen tro til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge! 

 

Tilbake