Bli med i ARKEN søndagsskoler digitalt!


HEI, ALLE SAMMEN!

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge!

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.

 

 

ARKEN søndagskoler har samlinger ca. en søndag i måneden kl. 11:00 når ikke annet er nevnt. Samlingene er under gudstjenesten i domkirken, i barne- og ungdomslokalene i domkirkekjelleren. Bruk hovedinngangen oppe, eller inngangen nede via Kirkekråpet bak Aandahls direkte til klubblokalene. De som ønsker det kan delta i starten av gudstjenesten oppe. Samlingen nede starter ca 11:15.

ARKEN består av to grupper:

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Våren 2020 har ARKEN søndagsskoler samlinger disse datoene: søndag 12. januar, søndag 9. februar,  søndag 8. mars og 5. april (palmesøndag)   

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Nytt i høst er familiemiddager annenhver onsdag. For mer info se her.

Tilbake