Velkommen til ARKEN søndagsskole i Molde domkirke menighet!


Søndag 12. desember blir det søndagsskole i klubblokalene i Molde domkirke kl 11:00.

Bruk hovedinngangen oppe eller inngangen til klubblokalene via "Kirkekråpet" bak Aandahls.

En god møteplass med lek, livsnær trosformidling og vennskap. Målgruppe 0-10 år.

 

 

 

 

 


 

 

Bibelfortelling om "Den rike bonden" - Hva har vi, som vi kan dele med andre? 

Escaperoom (for de eldste), lek, sang, hobbyaktivitet og snacks. Kaffe/te til voksne som er med.

Registrering med utdeling av navnekort og klistermerker fra 10:45 i klubblokalene.

 

Velkommen til Arken søndagsskole søndager kl 11:00!

10.oktober - Molde domkirkes klubblokaler

7. november - Molde domkirkes klubblokaler

12. desember - Molde domkirkes klubblokaler

Ønsker du å melde deg inn, og få tilsendt info om aktuelle samlinger i Arken søndagssole, kan du gjøre det i lenken under: 

Innmelding i Arken Søndagsskole Molde domkirke menighet

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn) og fødselsår

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Søndagskolen Norge får medlemskontingenten, og lokalt får vi frifondstøtte for hvert betalende medlem. Molde domkirke menighet er takknemlige for alle som er med på å øke muligheten til å formidle ei levende, trygg og livsnær kristen tro til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Molde domkirke menighet inviterer også til "Gudstjeneste for små og store" og "Middag for små og store"

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge! 

 

Tilbake