Bli med i ARKEN søndagsskoler!


HEI, ALLE SAMMEN!

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for livsnær tro og vennskap.

 

 

 


 

 

NB På grunn av nasjonale smittevernsregler er samlingene avlyst inntil videre.

 

Program for våren 2021:

På grunnav koronaen er det litt usikker thvordan det blir utover vintern og våren. Følg med undervegs for nærmere info.

 

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge! 

 

Tilbake