Bli med i ARKEN søndagsskoler!


HEI, ALLE SAMMEN!

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for livsnær tro og vennskap.

 


 

 

Program for høsten:

20. september friluftsgudstjeneste - sted kommer etterhvert

25. oktober friluftsgudstjeneste - Liaplassen

1. november ARKEN - Liaplassen

8. november LYS VÅKEN

29. november friluftsgudstjeneste  - Kringstadbukta                                                       

6. desember ARKEN - Kringstadbukta

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Her finner dere digitale søndagsskole samlinger mm fra Søndagskolen Norge! ​​​​​​​

 

Tilbake