Bli med i ARKEN søndagsskoler!


Velkommen til søndagsskole søndag 9. februar!

Det blir bibelfortelling om "Arbeiderne i vingården", Matt. 20,1-16, sang, lek og snacks. Kaffe og te til de voksne!

ARKEN søndagsskoler er en god møteplass for trosopplæring og vennskap.

 

 

ARKEN søndagskoler har samlinger ca. en søndag i måneden kl. 11:00 når ikke annet er nevnt. Samlingene er under gudstjenesten i domkirken, i barne- og ungdomslokalene i domkirkekjelleren. Bruk hovedinngangen oppe, eller inngangen nede via Kirkekråpet bak Aandahls direkte til klubblokalene. De som ønsker det kan delta i starten av gudstjenesten oppe. Samlingen nede starter ca 11:15.

ARKEN består av to grupper:

Klikk på lenken over for registrering av deltakere.

Våren 2020 har ARKEN søndagsskoler samlinger disse datoene: søndag 12. januar, søndag 9. februar,  søndag 8. mars og 12.april (1.påskedag).      

Frivillig kontingent kr 50 pr barn pr kalenderår. Betales på Vipps Arken søndagsskole #541550.

Skriv inn kontingent for NN (barnets navn)

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Vi får frifondstøtte for hvert betalende medlem. Håper dere er med oss på å "Gi Jesus" til flest mulig barn i Molde.        

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mob.: 92446547

eller epost liv.kari.sigerseth@molde.kommune.no

Nytt i høst er familiemiddager annenhver onsdag. For mer info se her.

Tilbake