UNIK LEDERDAG I MOLDE DOMKIRKE


Velkommen til UNIK lederdag i Molde domkirke lørdag 1. februar kl. 10:00 - 18:00

Hvordan formidle Jesus til barn og unge i dag?

Lederdagen er et samarbeid mellom Søndagskolen Norge, Acta Normisjon og Molde domkirke.

Påmeldingsfrist: innen tirsdag 28. januar

PRIS: KR: 150,- inkl konsert og mat

 

 

 

 

PROGRAM FOR DAGEN:

09:30:  Registrering

10:00: "Se jeg skaper noe nytt": Lovsang, undervisning, bønnevandring og nattverd

  • Undervisning ved Inger Aanstad Olsen, Metodistkirken i Kragerø

11:00:  Pause

11:15: Inspirasjonssamling

12:00: Pizzalunsj sammen med barna på korseminaret

12:45: Seminarer:

  • Kordireksjon ved Ragnhild Hiis Ånestad, Oslo Soul Children
  • Kreativ formidling ved Solbjørg Skotheimsvik, Norkirken i Molde

Pustepause

14:00: Seminarer:

  • "Aldri alene" - ved søndagsskolekonsulent Ann Kristin Tosterud Eriksen
    •  Tweensopplegg utarbeidet av Søndagsskolen Norge, Acta Normisjon, NLM-ung, Blå Kors og NLA med støtte fra "Størst av alt"
  • "Sprell Levende" - ved søndagsskole konsulent Kari Mette Bull Sylte
    • Formidling til barn i alderen 0-10 år utarbeidet av Søndagsskolen Norge

15:00: Pause med boller og frukt sammen med barna på korseminaret

15:30: Idemyldring, jobbe i team, oppsummering

17:00: KONSERT med barnekorseminardeltakere ledet av Ragnhild Hiis Ånestad

 

 

 

 

Tilbake