Røbekk kirkekor


 

Røbekk kirke (Bolsøy menighet) har sitt eget voksenkor under navnet Røbekk kirkekor. Dette har som sin viktigste oppgave å styrke menighetens kirkemusikalske opplevelse. I første omgang gjør koret dette gjennom å støtte opp under salmesangen og ha egne korinnslag på gudstjenester. I gjennomsnitt er koret med på gudstjeneste en gang i måneden. Koret ser det spesielt som en oppgave å delta ved konfirmasjon. Ellers arrangerer koret egne konserter eller konserter i samarbeid med andre kor. Dette skjer til vanlig et par ganger i året. Utover dette deltar koret på enkelte arrangement det får forespørsel om.

Dirk Hauenschild er dirigent for koret. Han legger vekt på å utvikle det sangtekniske og musikalske potensialet hos sangerne gjennom stemmebruk, musikkvalg og måten han presenterer stoffet på. Det blir også lagt vekt på å skape et godt sosialt miljø i koret, som pr. i dag har 24 medlemmer. Her er det plass for flere sangere. Spesielt har koret bruk for menn og yngre sangere, men dette skal ikke være til hinder for andre som har lyst til å begynne. Interesserte kan ta kontakt med dirigent, styreleder eller møte opp på øving.

Øvingstider og program:
Koret øver onsdager kl. 19.00- 21.00. Øvingen foregår i kirkerommet i Røbekk kirke. Midt i øvingen er det en matpause der kormedlemmene kan få prate sammen og der det blir gitt nødvendige beskjeder m.m.

Ved semesterstart blir det delt ut program med oversikt over når og hva som skal skje utover i semesteret.

 

Kontaktpersoner:
Dirigent Dirk Hauenschild, mobil 453 98 525, e-post: dirk.hauenschild@molde.kirken.no

Leder Torill Gjenstad, mobil 479 42 379, e- post: torillgjenstad@gmail.com

Repertoar:
Ved sang på gudstjenester og egne konserter har koret framført en rekke bibelske motetter av kjente, norske kirkemusikere. Det har også framført en rekke flerstemte arrangement av salmer og kristne sanger fra eldre og nyere tid og av komponister fra ulike land. Konsertframførelser har gjerne vært i samarbeid med orkester og med mer profesjonelle sangere. Til tider har koret her framført litt større verk av eldre, klassisk kirkemusikk (ikke oratorier). Enkelte framførelser har vært i samarbeid med andre kor. Bl. a. er det en lang tradisjon at Fuglset Mannskor og Røbekk kirkekor arrangerer julekonsert sammen i Røbekk kirke.

Dirigent:
Dirigent for Røbekk kirkekor er i dag kantor og organist Dirk Hauenschild. Han startet i oppgaven ved nyttår 2016.  Før han kom til Molde som domkantor i 2008, var han kantor i Jever (Nordtyskland) i ti år. Han har tatt master i Kirkemusikk i Berlin, men har dirigert kor helt fra han var 16 år.

 

Historikk:
Koret ble grunnlagt av kantor og organist Johan Moen. Det hadde sin første øvelse 31. august 1983. Johan Moen ledet koret ut høsten 2007. Da tok kantor og organist Leif Olav Sundsbø over. Han dirigerte koret fram til sommeren 2015. Høsten 2015 ble koret ledet av vikar, til Dirk Hauenschild tok over stillingen som kantor og organist på nyåret 2016.

Tilbake