SPRELL for mange!


Denne høsten er det SPRELL samlinger i flere av våre menigheter!

 

Det som er felles for alle samlingene er at
vi spiser, hører en fortelling fra Bibelen, synger og leker. 
Det som varierer er når samlingene starter og hvor mye vi skal være ute.
Her kommer en oversikt over de ulike SPRELLENE:

Bolsøy menighet
Nordbyen kirke :
SPELL 7: 14.september og 14.desember
SPRELL 9 . 23.oktober og 20.november
Katthola:
SPRELL 7: 20.oktober og 17.november

Røvik og Veøy menighet:
SPRELL 7/8/9 på Bolsøya:24.september, 22.oktober og 10.desember
SPRELL 9/10 ved Isdammen: 6.november og 4.desember

Kleive menighet:
SPRELL 7/8: 15.september, 13.oktober og 1.desember

Klikk her for påmelding!


For å ivareta smittevernhensynet gjør vi oppmerksom på følgende: 
- 1-metersregelen gjelder for alle som ikke er sammen til daglig.
- Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon kan man desverre ikke
komme.
- Vi overholder gjeldende smittevernsregler.

Spørsmål?
Ta kontakt med Ingunn Skartveit Folde (menighetspedagog) - 90707481

Tilbake