SPRELL for mange!


 

Denne våren er det SPRELL samlinger i flere av våre menigheter.
Det som er felles for alle samlingene er at
vi spiser, hører en fortelling fra Bibelen, synger og leker.
Det som varierer er når samlingene starter og hvor mye vi skal være ute.
Her kommer en oversikt over de ulike SPRELLENE:
Nordbyen kirke :
SPELL 7: 27,februar, 27.mars, 27.mai
SPRELL 8 : 11.februar,( 11.mars AVLYST), 11.mai
SPRELL 9 . 26.februar, 26 mars, 26. mai
SPRELL 10: 28.februar, 28.april, 28.mai
Røvik og Veøy menighet:
SPRELL 7/8 : (16.mars AVLYST) og 16.april
SPRELL 9/10: (17.mars AVLYST)og 17.april
Kleive menighet:
SPRELL 7/8: (29.februar AVLYST) og 29.april

Klikk her for påmelding til SPRELL!

For mer informasjon ta kontakt med ingunn.skartveit.folde@molde.kirken.no eller tlf 90707481

 

Tilbake