SPRELL for mange!


Denne våren er det SPRELL samlinger i flere av våre menigheter!

Vi følger gjeldende smittevernregler

 

Det som er felles for alle samlingene er at
vi spiser, hører en fortelling fra Bibelen, synger og leker. 
Det som varierer er når samlingene starter og hvor mye vi skal være ute.
Her kommer en oversikt over de ulike SPRELLENE: 

Bolsøy menighet
Nordbyen kirke:
SPELL 8: 22.mars, 12.april og 10.mai

SPRELL 9:  18.februar 18.mars og 18.mai

SPRELL 10: 19.februar, 19.mars og 19.mai

Katthola:
SPRELL 9: 15.februar, 15.mars og 15.april

Kleive menighet:
SPRELL 7/8/9: 16.februar, 16.mars og 11.mai

Klikk her for påmelding


For å ivareta smittevernhensynet gjør vi oppmerksom på følgende: 
- 1-metersregelen gjelder for alle som ikke er sammen til daglig.
- Dersom man har symptomer på luftveisinfeksjon kan man desverre ikke
komme.
- Vi overholder gjeldende smittevernsregler.

Spørsmål?
Ta kontakt med Ingunn Skartveit Folde (menighetspedagog) - 90707481

Tilbake