TWEENS for 5.-7.trinn i Molde domkirke menighet!


Velkommen til "Delesøndag" med Tweens og Arken søndagsskole 26. november kl 11:00-13:00.

Vi hører om "Giving Tuesday" og juleevangeliet, lager "gjøre" - adventskalendere til å ta med hjem, synger, baker og smaker! Inngang via hovedinngangen oppe eller nede i sør-øst til klubblokalene. Ta med en venn og kom! Det vil bli mulighet til å Vippse en gave til menighetens misjonsprosjekter. 

En god møteplass med lek, livsnær trosformidling og fellesskap!

Kom alene eller sammen søsken og venner! 

 

 

Datoer høsten 2023:

27. august, 22.-24 september på menighetsweekend, 22. oktober og 26. november. 

NY INNMELDINGSORDNING I SØNDAGSKOLEN NORGE:

Flott om alle medler seg inn i Søndagsskolen Norge og betaler kr 50,- i medlemskontingent pr kalenderår. Dette er viktig for driften av søndagsskolearbeidet lokalt og nasjonalt.

Innmelding her: sondagsskolen.profundo.no/medlem - velg riktig gruppe:

Tweens Molde domkirke: 10-13+ år

 

Kontingenten går til hobbyaktiviteter, undervsiningsmateriell, leker osv. Denne støtten er viktig for oss for å drifte søndagsskolen på best mulig måte. Søndagskolen Norge får medlemskontingenten, og lokalt får vi frifondstøtte for hvert betalende medlem. Molde domkirke menighet er takknemlige for alle som er med på å øke muligheten til å formidle ei levende, trygg og livsnær kristen tro til flest mulig barn i Molde.        

 

Kontaktperson er Liv-Kari Sigerseth, mobilnr 92446547

Epost: liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no

Musikkvideo fra "Aldri alene" for TWEENS her

 

 

Her finner dere ei Spotifyliste for TWEENS, lagt ut på den nasjonale siden til Den norske kirke

"Aldri alene"

Tilbake