Regler for utleie av kirkene i Molde


Reglene gjelder betaling for bruk av vigslede kirkerom utenfor de forordnede gudstjenester og ved kirkelige handlinger i kirkene; Eikesdal, Vistdal, Sira, Nesset, Sekken, Veøy, Røvik, Kleive, Røbekk, Molde domkirke, Otrøy og Nord-Heggdal kapell. Reglene gjelder også for bruk av Nordbyen kirke (kun ved kirkelige handlinger).
 

Reglene gjelder betaling for bruk av vigslede kirkerom utenfor de forordnede gudstjenester og ved kirkelige handlinger i kirkene i Molde kirkelige fellesråds område

Hjemmel:Lov om Den norske kirke § 20.
Regler for bruk av kirken, fastsatt av kirkemøtet 15.05.2015.

  1. For leie av kirke i forbindelse med vielse eller begravelse/bisettelse av personer som ikke er bosatt i Molde kommune, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
  2. For leie av kirke i forbindelse med vielse eller begravelse/bisettelse av personer som ikke er medlem av Den norske kirke, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
  3. For arrangementer i regi av menighetsrådet tilfaller inngangspenger eller kollekt arrangør med mindre annet vedtak er gjort av menighetsrådet.
  4. For menighetsprestenes egen bruk av kirke i henhold til §12 i regler for bruk av kirken tas ingen betaling. Kollekt tilfaller menighetsrådet eller den menighetsrådet bestemmer.
  5. Ved utlån av kirken til gudstjenester eller annen oppbyggelse tas ikke betaling. Refusjon av fellesrådets utgifter knyttet til det aktuelle arrangement kan faktureres låntaker etter avtale.
  6. For arrangementer uten billettinntekter i regi av kristelige, kulturelle eller humanitære organisasjoner, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
  7. For arrangementer som medfører billettinntekter, betales etter satser fastsatt av fellesrådet.
  8. Øvrige tjenester utover leie, samt betaling for slike tjenester, avtales direkte med utleier i hvert enkelt tilfelle, og etter fellesrådets nærmere bestemmelser.
  9. Øvrige betingelser for benyttelse av kirke etter reglene her fastsettes av kirkelig fellesråd

Reglene er vedtatt av Molde kirkelige fellesråd 01.04.2020 i sak 012/20.
Godkjent av Møre bispedømmeråd 29.05.2020.

Tilbake