Samtaler/sjelesorg


Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?

 

 

 

 

Du kan kontakte en av menighetenes prester eller diakoner:

Bolsøy

  • Sokneprest Magne Furuseth        71 11 15 93/ 907 72 560
  • Sokneprest Tormod Remøy         71 11 15 94/ 948 31 367
  • Sokneprest Jan Erik Syvertsen    71 11 15 96/ 930 14 083
  • Diakon Rigmor Dahl                     71 11 15 92/ 950 42 759

Molde

  • Sokneprest Grethe L Johnsen     71 11 14 72
  • Kapellan Ståle J Aklestad            71 11 14 74
  • Diakon Kristin E Ervik                  71 11 14 62

 

Ønsker du kontakt med en fast besøker kan du ta dette opp med en av diakonene.

Hva er sjelesorg?

Det kan være vanskelig å forstå ordet sjelesorg. Ordet, som kommer av det tyske seelsorge, kan best oversettes med «omsorg for sjelen». Sjelesorg kan beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet, ikke bare det som dreier seg om menneskes sjel.  Omsorgen gjelder hele mennesket – ånd, kropp og sjel. Utgangspunktet for samtalen er den enkeltes opplevelse av sin aktuelle livssituasjon, uavhengig av personens tro og livssyn. Temaområdene er alt livet kan dreie seg om: menneskets forhold til seg selv, til medmennesker, skaperverket og Gud. (Hentet fra Modum bad)

 

 

Hvis du vil være anonym kan du benytte deg av Kirkens SOS sitt samtaletilbud.
De har telefontjeneste hele døgnet, tlf: 22 40 00 40.
(Se mer på deres nettside: www.kirkens-sos.no)

Våre menigheter er medeiere i Kirkens SOS i Møre og Romsdal og støtter dem økonomisk og frivillige fra menigheten har vakttjeneste ved det lokale kontoret i Molde. 

Tilbake