Samtaler/sjelesorg


Trenger du noen å snakke med – eller en medvandrer?

 

 

 

Du kan kontakte en av menighetenes prester eller diakoner:

Bolsøy

  • Sokneprest Magne Furuseth        907 72 560
  • Sokneprest Tormod Remøy         948 31 367
  • Sokneprest Jan Erik Syvertsen    930 14 083
  • Diakon Rigmor Dahl                     950 42 759

Molde

  • Sokneprest Grethe L Johnsen     412 04 720
  • Kapellan Ståle J Aklestad            991 61 926
  • Diakon Kristin E Ervik                  900 97 480

Midsund

  • Vikarprest Heidi Kristin Fagersand  930 79 039

Nesset

  • Sokneprest André Sjåvåg           901 84 254

 

Ønsker du kontakt med en fast besøker kan du ta dette opp med en av diakonene.

Hva er sjelesorg?

Det kan være vanskelig å forstå ordet sjelesorg. Ordet, som kommer av det tyske seelsorge, kan best oversettes med «omsorg for sjelen». Sjelesorg kan beskrives som omsorg for alt som ligger mennesket på hjertet, ikke bare det som dreier seg om menneskes sjel.  Omsorgen gjelder hele mennesket – ånd, kropp og sjel. Utgangspunktet for samtalen er den enkeltes opplevelse av sin aktuelle livssituasjon, uavhengig av personens tro og livssyn. Temaområdene er alt livet kan dreie seg om: menneskets forhold til seg selv, til medmennesker, skaperverket og Gud. (Hentet fra Modum bad)

 

 

Hvis du vil være anonym kan du benytte deg av Kirkens SOS sitt samtaletilbud.
De har telefontjeneste hele døgnet, tlf: 22 40 00 40.
(Se mer på deres nettside: www.kirkens-sos.no)

Våre menigheter er medeiere i Kirkens SOS i Møre og Romsdal og støtter dem økonomisk og frivillige fra menigheten har vakttjeneste ved det lokale kontoret i Molde. 

Tilbake