Må korsets tre slå rot


«Må korsets tre slå rot»
en musikalsk fortelling om St Sunniva, Norges første helgen.
av Odd Johan Overøye og Eyvind Skeie

Fremføres søndag 29. mars kl. 11.00

 

«Må korsets tre slå rot» handler om kongsdatteren Sunniva. Hun bodde på Irland og levde et liv i troen på Gud og gjorde gode gjerninger. Til øyen kom en ond konge som plyndret og overtok makten. Han ville gifte seg med den vakre Sunniva, men hun ville ikke gi sitt liv hen til en slik ond mann som ikke æret Gud. Sunniva rømte sammen med flere av sine venner som også trodde på Gud, og kom til Selja i Nordfjord. Da de fastboende kom og ville dem vondt berget Gud henne og hennes venner ved å la dem bli begravet i et ras. Senere ble lys sett på øyen og mennesker kom dit og ble helbredet. Der fant man levningene til Sunniva og hun ble vår første helgen – St Sunniva. For 850 år siden ble disse levningene lagt i en kiste og fraktet til Bergen.


Schola Cantorum i Molde arrangerer kortreff, og på fremføringen av dette verket blir det et stort kor med barn og ungdom tilhørende Ung kirkesang i Nidaros – Møre, samt tilreisende Ung kirkesang-sangere fra andre deler av landet. 
Molde Domkantori deltar. 
Sammensatt orkester med bla. Øystein Sandbukt, Hans Petter Gyldenskog, Kjetil Gjelstenli, Ane Fagerlund Rypdal,mfl.
Domkantorene Magnus Moksnes Myhre og Tone Synnøve Øygard Steinkopf.
Liturg Grethe Lystad Johnsen

Solister er Kristin Lundemo Overøye og Hans Iversen.

Forestillingen om St Sunniva blir fremført som del av gudstjenesten søndag 29. mars. Det blir en annerledes gudstjeneste med sang og musikk, drama og dans.
 

Tilbake