Konfirmasjon 2020


Konfirmasjonsgudstjenestene i kirkene i Molde kommune blir utsatt til høsten.

 

Informasjon vedrørende konfirmasjoner 2020

Denne informasjonen går til alle dere som etter planen skulle ha konfirmasjon i mai 2020 i en av kirkene våre i Molde kommune.

Vi har besluttet å følge anbefalingen som ble gitt fra Den norske kirke sentralt tirsdag 16.mars 2020, om å flytte vårens konfirmasjoner til høsten 2020. Vi vet foreløpig ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg, men vil etterhvert sette opp foreløpige datoer. Informasjon om dette vil komme rett over påske. 

Vi ber om forståelse for dette.

Dersom det skulle være noen som ut ifra særskilte hensyn har behov for at konfirmasjonshandlingen gjennomføres i mai som oppsatt, ber vi dere ta kontakt med konfirmantansvarlig i deres lokale menighet, slik at man sammen kan se på mulige løsninger.

Tilbake