Åpne kirker for stillhet og bønn


Molde domkirke og Røbekk kirke vil i perioder være åpne for stillhet, bønn og lystenning.

 

Vi forsøker nå å åpne Molde domkirke og Røbekk kirke i kortere perioder gjennom uka. Det vil da være mulighet for stillhet, bønn og lystenning.

Molde domkirke vil denne uka være åpen tirsdag - fredag og søndag fra kl.12.00-14.00.

Røbekk krke vil være åpen torsdag og søndag fra kl. 13.00 - 15.00. 

Se også kalenderen nederst på framsiden for detaljer.

Noen av kirkens personale vil være til stede, men det vil ikke være tilbud om samtale i kirken i dette tidsrommet. Vi har ikke anledning til å tilby samtaler ansikt til ansikt i forbindelse med at kirkene er åpne, men ønsker du samtale kan det avtales ved å ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 71 11 14 70 eller på e-post til kirken@molde.kirken.no

Forutsetningen for at tilbudet skal videreføres er at alle også i kirkerommet respekterer og følger de regler for avstand og hygiene som helsemyndigheten anbefaler. Husk 2 meterrs avstand!

 

Tilbake