Regler for gravplassene


Gravplassene og forvaltningen reguleres av noen regler, fastsatt både lokalt og sentralt.

 

Kirkelig fellesråd forvalter gravplassene for alle innbyggerne i kommunen. Dette arbeidet reguleres av Gravferdsloven og Forskrift for gravferdsloven.

Det er også fastsatt lokale gravplassvedtekter som regulerer lokale forhold:

Lokale vedtekter for gravplassene i Molde kommune (forskrift)

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)
Vedtatt av Nye Molde kirkelige fellesnemnd for Nye Molde kommune 22.05.2019, sak 018/19, justert ihht godkjenningsbrev i Molde kirkelige fellesråd 14.10.2020 sak 025/20,
Godkjent av Møre bispedømmeråd 01.04.2020
Vedtektene gjøres gjeldende fra 01.01.2020.

Klikk her for å lese vedtektene

Tilbake