Bolsøya barnegospel


Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover og har øving annenhver onsdag fra kl.18-19 på Øytun, Bolsøya.

 

Koret består av ca 20 barn fra Bolsøya og Skålahalvøya.

Høsten 2021 har koret øving følgende datoer: 8.sept, 22.sept, 20.okt, 27.okt, 17.nov, 1.des og 15 des.

I Bolsøya barnegospel er sangglede og fellesskap viktig. Koret hører til i Bolsøy menighet og er også innmeldt i NMS U, der vi støtter noen av NMS U sine misjonsprosjekter for barn og unge.

Har du spørsmål? Kontakt Inger Marie Lillevik 98401566

Tilbake