Bolsøya barnegospel


Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover.

 

Bolsøya barnegospel er et kor for barn fra 5 år og oppover og har øving annenhver onsdag fra 18.00-19.00 på Øytun, Bolsøya.  

Koret består av 25-30 barn fra Bolsøya og Skålahalvøya

I Bolsøya barnegospel er sangglede og fellesskap viktig. Koret hører til i Bolsøy menighet og er også innmeldt i NMS U, der vi støtter noen av NMS U sine misjonsprosjekter for barn og unge.

Har du spørsmål? Kontakt Inger Marie Lillevik 98401566

Tilbake