Her kan du be en bønn


Bønn er å overgi til Gud det som vi tenker på. Det kan være store og små ting som uroer oss. Det å vite at noen andre også ber sammen med oss, kan gjøre godt. Du inviteres til å skrive ned en bønn eller et emne du ønsker det skal bes for.  

 

Ved å klikke på lenken nedenfor kommer du til et skjema der du kan skrive inn en bønn eller noe du ønsker det skal bes for.

Ansatte og frivillige i menighetene vil lese og be over det du sender inn.  

Du er helt anonym når du sender inn dette og vi vil ikke kunne finne ut hvem du er.   

Klikk her for å skrive inn din bønn/bønneønske

Tilbake