Veøy gamle kirke


På Veøya har det vært kirkested i mer enn 800 år.

 

Veøy gamle kirke er bygd rundt år 1200 og er en Peterskirke i romansk stil med runde buer. Kirken ble nedlagt som soknekirke i 1901 og er nå i Molde kommunes eie. Den forvaltes i et samarbeid mellom Molde kommune, Romsdalsmuseet og Molde kirkelige fellesråd.

Her finner du informasjon om Veøya og Vøy gamle kirke på Romsdalsmuseets web-side.

Her finner du lenke til  temaside for 6-klassinger på skolebesøk på Veøya.

Her er lenke til info på Kirkesøk

 

Tilbake