Nordbyen kirke


Nordbyen kirke er det nyeste kirkebygget vårt.

 

Kirkebygget i Nordbyen ble innviet til kirke 5 mars 2006 i gudstjeneste der biskop Odd Bondevik var tilstede. Dette skjedde etter at bygget hadde gått gjennom en større ombygning fra skolebruk til bygg for kirke- og menighetsaktivitet.

Bygget ble satt opp i 1995 i et samarbeid mellom Molde kommune og kirken i Molde. Kommunen trengte utvidet plass til skolebruk i 10 år og det ble da inngått en avtale om at kirken betalte 1 million kroner av bygget mot at det skulle overtas til kirkebruk i 2005.

Etter overtakelsen i 2005 ble det gjennomført en stor dugnadsinnsats som som sammen med en bevilgning fra kommunen har ført til at vi nå har et flott og tjenlig lokale i Nordbyen til bruk for kirke og menighet.

I bygget er det faste gudstjenester en søndag i måneden, faste konfirmantsamlinger, søndagsskole og annen menighetsaktivitet drevet av Nordbykomiteen. Fram til høsten 2008 har Norfellesskapet også hatt faste samlinger i lokalene.

Skolen og senere kirkebygget, ble tegnet av Asbjørn Bua ved arkitektkontoret BBW AS, og det ligger fint innpasset i omgivelsene og fra kirkerommet gir nærheten til naturen en ekstra følelse av høytidelighet og opplevelse av skaperverket.

Alterutstyret er laget i keramikk av Bjarne Nielsen og Kari Selnes fra Tornes Keramikk, mens alteret, lesepult og døpefont er laget av Nesje møbler etter tegninger fra Asbjørn Bua.

Tilbake