Smittevern i gudstjenester


Det skal være trygt å komme til gudstjeneste! Her finner du oppdatert informasjon om smittevern ved gjennomføring av gudstjenester i kirkene i Molde.

 

Gudstjenestene gjennomføres fortsatt med noen endringer/begrensninger som følge av nødvendige tiltak for å ivareta smittevern for de som deltar:

Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner kan ikke delta.

Regjeringens regler om antall som kan delta i offentlige arrangement er 200 personer. Siden det fortsatt skal være 1 meters avstand mellom personer fra forskjellige husstander klarer vi ikke så mange i noen av kirkene våre. Om vi blir så mange i kirkene at vi ikke klarer å opprettholde 1 meters avstand må vi dessverre avvise eventuelle flere som ønsker å komme inn. Nedenstående persontall er besøkende i tillegg til kirkens betjening.Ved mange fra samme husstand vil tallet kunne øke:

Molde domkirke: 140 personer
Røbekk kirke: 70 personer
Kleive kirke: 80 personer
Røvik kirke: 50 personer
Veøy kyrkje, Sølsnes: 50 personer
Nesset kirke: 65 personer
Sira kyrkje: 40 personer
Vistdal kyrkje: 40 personer
Eikesdal kyrkje: 25 personer
Otrøy kyrkje, 74 personer
Nord-Heggdal kapell, 38 personer
Sekken kirke er ikke beregnet enda.

NB. Som følge av krav fra myndighetene (Covid-19-forskriftens §13) for  å kunne bistå ved en eventuell senere smittesporing, er vi fortsatt pålagt å ha oversikt over de som er tilstede. Dette gjøres ved å notere navn ved inngangen. Listene vil bli oppbevart på kirkekontoret i 10 dager og deretter makulert. Det vil kun være kommuneoverlegen som vil kunne få fremvist listene.

Vi skal fortsatt hele tiden ha minst 1 meters avstand til hverandre. Dette gjelder både utenfor kirken, på veg inn og ut, i benkene (vi sitter på annenhver benk), og ved nattverden. Medlemmer av samme husstand kan selvsagt sitte sammen.

Vi kan nå igjen benytte salmebøker. Vi sørger for at de oppbevares slik at smitte ikke overføres via disse.

Det vil også igjen være mulig å gi fysiske penger i offer. 

Trenger du å benytte løse sitteputer der vi har det er det  nå også mulig.

Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltakere.

Dette oppnås med bruk av enkeltbeger og at brødet legges i hvert beger. Deltakerne tar med beger og rekker det frem, mottar brødet i begeret og tar selv brødet i munnen. Deretter holdes begeret (som vanlig) frem og vinen helles i. Tilsigelsesordene som vanlig til hver deltaker. De som ordner til og deler ut har nyvaskede hender når dette skjer.

Vi lager fortsatt digitale tilbud og du finner disse her 

Velkommen til kirken!

Tilbake