PUSTEROMMET- en podcast fra menighetene i Bolsøy


Her kan du lytte til menighetene i Bolsøy sin podcast. I denne første episoden møter du klokker i Kleive, Inge Solli i samtale med diakon Rigmor Dahl og kateket Inger Marie Lillevik. Samtalen berører tema som utenforskap og oppgjør, og hvordan troen kan være et ankerfeste gjennom livet. NB! Podcasten ble spilt inn før kirkene igjen ble åpnet for gudstjenester.

 

 

Tiden vi er inne i har utfordret kirken til å finne andre måter å nå ut på. Denne podcasten er tenkt som et bidrag til dette. Podcasten har fått navnet PUSTEROMMET, og kan assosieres med behovet vi mennesker har for et sted der vi kan la maskene fall og være oss selv. Pust er også et uttrykk for Guds nærvær. Håpet er at PUSTEROMMET kan utfordre til refleksjon rundt det å være menneske og troens plass i livet.

Du kan lytte til podcasten her

Tilbake