Røbekk kirkesenter og økonomi


Bolsøy menighetsråd har vedtatt å avlyse basaren i 2020. Du kan likevel være med å gi!

 

Bolsøy menighetsråd har vedtatt å avlyse basaren i 2020. 
Rådet tok høyde for å få inn et stort beløp for å dekke løpende utgifter. 

Mange hadde tenkt å bruke penger på basarhelga ved å kjøpe mat, årer, lodd og loppemarked.
Bolsøy menighetsråd ønsker å gi deg en utfordring:  
Det du hadde tenkt å bruke på basaren våren 2020; er det mulig at du kan gi det som gave merket Røbekk kirkesenter. Du kan bruke Vipps 126599 eller bankkonto 1506.29.13123. 

Sammen kan vi likevel få dette til å bli veldig bra!  Er du med oss og hjelper?
Det blir ny basar våren 2021.

Tilbake