Dåp


Vi ønsker dere velkommen til å døpe barnet deres i kirkene i Molde. Vi tar imot henvendelser om dåp ved kirkekontoret, som dekker alle kirkene i byen.

Følger av koronatiltak:
Dere finner aktuelle dåpsgudstjenester ved å velge Påmelding til dåp nedenfor. Så lenge det er restriksjoner på antall personer tilstede i hver gudstjeneste, kan det være at tidspunkt for gudstjenesten flyttes litt på den aktuelle dagen. Dere vil i tilfelle bli kontaktet i god tid med informasjon om dette. 

 

Ønsker dere å døpe barnet - kan dere selv finne mulige gudstjenester/søndager, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel om dåp i prioritert rekkefølge. Skjemaet finner dere nedenfor og det kan sendes inn flere ganger, hvis dere vil oppdatere innholdet, med f. eks. flere faddere. Dersom dere ikke finner ønsket søndag kan dere ta kontakt for nærmere opplysninger. 

Dere kan også kontakte kirkekontoret på Gotfred Liesplass 4, 4 etg (samme hus som helsestasjonen i Molde.)

Telefon 71 11 14 70

E-post: kirken@molde.kirken.no  

 

Tilbake