Prisoversikt


 

Bruk av kirkene til gravferdsseremoni er gratis for personer som er medlem i kirke og bosatt i Molde kommune.

For personer som er bosatt utenfor Molde kommune eller ikke er medlem i Den norske kirke tas det leie for bruk av kirke til gjennomføring av seremoni ved gravferd:
Leie av kirke, prest og organist: kr. 4 925,-
Leie av kirke og organist: kr. 3 000,-
Leie av kun kirke: kr. 2 000,-

Festeavgift for graver på gravplassene i Molde er for tiden (2019) kr 1800,- per grav for 10 år.

Navnet minnelund. Gravlegging i navnet minnelund koster kr 8000,- (10000,- for dobbel grav). Kostnaden inkluderer navneplate med innskripsjon på felles gravminne, blomsterstell i 20 år og festeavgift (når dobbel grav).

Vi tilbyr stell av grav:
Vår- og Sommerstell: kr 900,-
Vår og sommerstell (i bedplate med hull): kr 795,-
Høstplanting (lyngplanter): kr 270,-
Mosekrans og lys, jul: kr 310,-
Adm.gebyr (ved forhåndsbetalt avtale): kr 100,-

Oppretting av gravminne:
Etter nærmere henvendelse kan vi rette opp gravminner som er skjeve.
Pris: kr 840,-

Tilbake