Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Konfirmant i Molde og Bolsøy


Hvert år konfirmeres mange unge i kirkene i Molde kommune. Konfirmasjonstiden starter i september og varer fram til konfirmasjonen i mai.

På denne siden finner du informasjon om opplegget, påmelding og annet som er relatert til konfirmasjonstiden i menighetene i Molde.