Slik finner du graven på gravplassen - feltinndeling


Her finner du kart over alle gravplassene som viser inndeling i gravfelt.

Graven betegnes med slik tallrekke: 12.A.01.002
Det første tallet (12) angir aktuell gravplass, i dette tilfellet Tøndergård gravlund.
Bokstaven (A) angir hvilket felt graven ligger på.
Tallet etter bokstaven (01) angir rekke på feltet, telt fra vest mot øst.
Det siste tallet (002) angir plass på rekken, telt fra sør mot nord.