Ansatte - Kontaktinformasjon


Her finner du kontaktinformasjon til alle ansatte i Kirken i Molde.

Administrasjonsleder i Bolsøy

Ingrid Margrete Winter-Hjelm

992 30 126

Send epost

Administrasjonsleder i Molde domkirke

Ingeborg Skagestad

482 10 031

Send epost

Assisterende kirkeverge / admleder Midsund

Svein Hartvig Pettersson

404 96 017

Send epost

Diakon i Bolsøy

Rigmor Dahl

950 42 759

Send epost

Diakon i Molde domkirke

Kristin Endresplass Ervik

900 97 480

Send epost

Domkantor i Molde domkirke

Magnus Moksnes Myhre

476 45 042

Send epost

Domkantor i Molde domkirke

Tone Synnøve Øygard Steinkopf

900 41 393

Send epost

Domprost

Olav Gading

918 46 026

Send epost

Kantor i Bolsøy

Dirk Hauenschild

453 98 525

Send epost

Kantor i Nesset

Erik Oddmund Fostervoll

900 40 410

Send epost

Kateket i Bolsøy

Inger Marie Lillevik

984 01 566

Send epost

Kateket i Molde domkirke

Aud Marit Andreassen

480 87 309

Send epost

Kirketjener

Kristi Jenset

915 58 979

Send epost

Kirketjener i Bolsøy

Monica Elise Eriksson Langøy

991 57 990

Send epost

Kirketjener i Molde domkirke

Jan Lundstrøm

48505955

Send epost

Kirketjener og renholder i Molde domkirke

Asle Nakken

930 98 191

Send epost

Kirketjener Sekken

Britt Edel Langvatn Sekkenes

412 13 987

Send epost

Kirketjener/Gravplassarbeider i Nesset

Olaf Anders Høystakli

452 74 577

Send epost

Kirketjener/Gravplassarbeider i Nesset

Anders Stokkeland

483 50 759

Send epost

Kirkeverge

Hans Jakob Nes

901 84 278

Send epost

Klokker i Midsund

Per Steinar Orvik

922 64 874

Send epost

Menighetsarbeider i Molde domkirke

Gunnar Bergem

976 44 882

Send epost

Menighetspedagog i Bolsøy

Ingunn Skartveit Folde

907 07 481

Send epost

Menighetspedagog i Midsund og Molde

Kari Mette Bull Sylte

993 79 041

Send epost

Prostiprest og saksbehandler for domprosten

Anne Marit Riste

410 86 101

Send epost

Sekretær på kirkekontoret

Randi Marie Solbakken

412 68 068

Send epost

Sokneprest i Bolsøy

Tor Martin Koppang

47481272

Send epost

Sokneprest i Midsund

Heidi Kristin Fagersand

41443235

Send epost

Sokneprest i Molde domkirke

Ståle Johan Aklestad

991 61 926

Send epost

Sokneprest i Nesset

André Sjåvåg

901 84 254

Send epost

Sokneprest Kleive (Bolsøy)

Tormod Remøy

466 14 352

Send epost

Sokneprest Røvik og Veøy (Bolsøy)

Jan Erik Syvertsen

413 53 749

Send epost

Trosopplærer i Molde domkirke

Liv-Kari Sigerseth

924 46 547

Send epost

Trosopplærer i Nesset

Marit Elisabeth Olden Svensli

975 32 813

Send epost