Kirkekontorene - kontaktinformasjon


Molde kirkelige fellesråd
Kontoret er betjent daglig. Telefontid man-fre 10.00 - 14.00

Adresse: Gotfred Lies plass 4, 6413 Molde
Post: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon felles sentralbord: 71 11 14 70
Epost: kirkevergen@molde.kirken.no


Molde domkirke menighet
Kontoret er betjent daglig. Telefontid man-fre 10.00 - 14.00 

Adresse: Gotfred Lies plass 4, 6413 Molde
Post: Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Telefon felles sentralbord: 71 11 14 70
Epost: molde.domkirke@molde.kirken.no
Bankkontnr: 9650.26.85632


Bolsøy kirkekontor
Kontoret er betjent daglig. Telefontid man-fre 10.00 - 14.00 

Adresse: Nøisomhedvegen 36, 6419 Molde
Post: Postboks 1074, 6403 Molde
Telefon felles sentralbord: 71 11 14 70
Epost: bolsoy.kirkekontor@molde.kirken.no


Midsund kyrkjekontor
Kontoret er normalt betjent torsdager, men vi anbefaler å ta kontakt på telefon for å avtale møtetid.. Telefontid man-fre 10.00 - 14.00 

Adresse: Midsundsenteret,Lyngjavegen 4, 6457 Midsund
Post: Postboks 25, 6476 Midsund
Telefon felles sentralbord: 71 11 14 70
Epost: kirken@molde.kirken.no


Eidsvåg kirkekontor
Kontoret er normalt betjent tirsdag, onsdag og torsdag. Telefontid man-fre 10.00 - 14.00 

Adresse: Kråkholmveien 4, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Post: Kråkholmveien 4, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Telefon felles sentralbord: 71 11 14 70
Epost: kirken@molde.kirken.no