Kirkevalg 2019


Kirkevalget 2019 i Molde foregår 8 og 9 september 2019. Det skal velges nye medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd. Nedenfor finner du informasjon om valget. 

Se også sentral nettside www.kirkevalget.no for nærmere informasjon.

Velg kalender