Alle rettigheter 2020 Molde kirkelige fellesråd

Midsund sokn

 

Kirken i Midsund

1 januar 2020 blir Midsund del av nye Molde og av kirken i Molde. Her finner du info om kirkens arbeid i Midsuind.

Les mer

Kalender Midsund