Molde domkantori


Molde Domkantori er kirkekor for Molde Domkirke og har som sin viktigste oppgave å delta i gudstjenester og konserter i domkirken. Koret har som formål å øke bredden av det kirkemusikalske innholdet i menigheten.

Korets dirigent er Tone Synnøve Øygard Steinkopf som er utdannet kantor med hovedfag i kordireksjon. I koret legges det vekt på at sangerne skal kunne utvikle sitt musikalske potensial gjennom opplæring i stemmebruk og repertoar. I snitt deltar koret på en gudstjeneste pr mnd, og holder to konserter pr år i tillegg til mindre opptredener. Koret har 28 medlemmer og det legges vekt på å ha et godt sosialt miljø i koret. Det er plass for flere sangere, og interesserte kan ta kontakt med dirigent, styreleder, eller møte opp på øvelse.

Øvingstider og program:
Øvingene foregår i Molde Domkirke hver tirsdag kl 19.00 – 21.30.

Kontaktpersoner:   
Tone Synnøve Øygard Steinkopf (dirigent), tlf. 900 41 393, e-post: tonesos@molde.kirken.no
Styreleder: Åshild Stølen Hanssen,  957 36 711, epost: ashildsh@hotmail.com 

Repertoar
Koret har framført en rekke større og mindre verker innenfor et bredt spekter av eldre og nyere komposisjoner. Store verk som oratorier og pasjoner har blitt framført i samarbeid med orkester og solister, noen ganger også i samarbeid med andre kor. Det har hele tiden blitt tilstrebet å holde høy kunstnerisk kvalitet på framføringene og det har derfor vært naturlig å innhente musikere og solister både fra inn- og utland.

Dirigent
Dirigent for Molde Domkantori er domkantor Tone Synnøve Øygard Steinkopf. Steinkopf er utdannet kantor med hovedfag i kordireksjon. Hun har også videreutdannelse i barnekorledelse. Tidligere har Steinkopf jobbet som kantor i 22 år og har erfaring i korledelse både fra kirke og profane kor, deriblant mange korprosjekter med musikk innen ulike sjangre. Tone Synnøve Øygard Steinkopf er aktiv i Ung kirkesang og holder blant annet kurs for nye dirigenter. Hun har også arbeidet med kirkemusikkspørsmå i Den norske kirkes kirkemøte.

Historikk
Korets grunnlegger er Knut Aambø som i 1967 startet sangskolen Schola Cantorum. Da Molde kirke ble domkirke, ble korets navn endret til Molde domkantori. Navnet Schola Cantorum ble videreført i barne- og ungdomskorene. Tone Synnøve Øygard er den fjerde dirigenten siden koret ble startet. Mellom Aambø og dagens dirigent har Leif Olav Sundsbø (1996-2008) og Dirk Hauenschild (2008-2016) dirigert Molde domkantori

Kalender Molde domkantori