Helt førsteklasses


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Fint om du oppgir hvilken barnehage barnet går i. Skriv også her hvor mange som deltar på friluftsgudstjenesten søndag med utdeling av 6-årsbok. Er det noe vi ellers trenger å vite om barnet for at det skal ha det bra? (allergier eller annet).Foresatt
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: