Leie av kirkene - betalingsregulativ


 

BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KIRKER, MENIGHETSHUS M.V.
Gitt i medhold av lov av 7. juni 1997 om Den norske kirke (kirkeloven) § 20.Vedtatt i Molde kirkelige fellesråd den 01.04.2020, sak 013/20. Gjeldende fra 01.04.2020.

BETALINGSREGULATIV FOR BRUK AV KIRKER, MENIGHETSHUS M.V.

 1. Utleie av kirker til kirkelige handlinger (begravelse/bisettelse og vigsel) for personer som ikke er bosatt i kommunen eller som ikke er medlem av den norske kirke.
  Kr. 3 500,- (inkludert kirketjener og organist)
 2. Utleie av kirker til arrangement.
  1 500,- kr (Tilhørende Molde kommune)
  3 000,- kr (Utenfor Molde kommune)

  Røbekk kirke
  2 500,- kr (Tilhørende Molde kommune)
  5 000,- kr (Utenfor Molde kommune)

  Nordbyen kirke
  2 500,- kr (Tilhørende Molde kommune)
  5 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
  500,- kr (Minimumsleie for enkeltrom)

  Molde domkirke
  4 000,- kr (Tilhørende Molde kommune)
  8 000,- kr (Utenfor Molde kommune)
  500,- kr (Minimumsleie for enkeltrom)

  NB. For utleie av Molde domkirke til konserter gjelder egne satser Les mer her
   
 3. Ved arrangementer der det kreves inngangspenger beregnes leien etter 10 % av bruttoinntekt, med minimumsleier som vist ovenfor per konsert eller samling. 
 4. Ved arrangement der utleien går over flere dager eller det er flere arrangement samme dag, kan spesiell leie avtales med fellesrådet.
 5. Refusjon av kostnader ved gudstjenester og oppbyggelige møter.
  Refusjonen skal dekke fellesrådets konkrete ekstrautgifter ved gjennomføring av arrangementet. Forventet omfang avtales med arrangør i forkant av arrangementet.
 6. Fritak for betaling
  Søknad om helt eller delvis redusert leie av kirkene etter disse bestemmelsene kan rettes til Molde kirkelige fellesråd.

Tilbake