Alle rettigheter 2019 Molde kirkelige fellesråd

Småbarnstreff og babysang i Molde domkirke


God sommer alle sammen! Vi starter opp igjen 29. august 2019:

Målgruppe 0-3 år

TORSDAGER KL. 11 – 12:30
Klubblokalene i Molde domkirke

 

 

Babysang (0-1 år) Småbarnssang (1-3 år) 
Lek og lunsj
Ta med matpakke. Kr 20 for kaffe/te/kjeks/frukt

Vi bruker VIPPS #103984 Molde sokn - Velg Småbarnstreff kaffe/te el kontingent. Husk å skrive inn navn på barnet i meldingsfeltet.

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og den frivillige medlemskontingenten, på kr 50, går direkte til barneprosjektet Sat 7. Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv.

Påmelding/registrering for 2019 gjør du her.

HVEM, HVA OG HVORDAN:
Målsetting:
Småbarnstreffet er et åpent tilbud uten påmelding. 
Vi har en tredelt målsetting:

•    Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som jul og påske.
•    Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass.

Ledere:
Leder for babysangen dette semesteret er Lena Haugen Mordal, kulturskolelærer/trosopplærer Liv-Kari Sigerseth. Leder for småbarnssang er Lena Haugen Mordal, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn. Vi har ellers med oss flere gode medarbeidere som bytter på å være praktiske medhjelpere.

Program:
11:00:  Registrering. 
11:10:  Babysang (0-1år) 
11:35:  Småbarnssang (1-3år). 
12:30:  Rydde og avslutte

Møt gjerne 11:00 uansett gruppe. Det vil variere hvor mange samlinger vi setter opp ut i fra oppmøte. Varighet pr sangstund er ca 25 min. Denne stunden oppfordrer vi alle til å være fullt fokusert på opplegget, og på barna. Det blir servert kaffe/te og frukt– kr 20 pr voksen. Ta med matpakke så spiser vi lunsj sammen. Alle rydder stoler og eventuelt boss etter seg og sine. Kl 12.30 avslutter vi treffet.

NB! Pga allergier hos noen barn ber vi dere om å ikke ta med nøtter eller mat med nøtter i. 

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på mobil 92446547 eller på epost livkari.sigerseth@molde.kommune.no. Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!

Tilbake