Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke


Småbarnstreff med sangstund for 0-3 åringer.

TORSDAGER  ÅPENT FRA KL. 11:00-12:30 i Molde domkirke. 

Sangstund starter kl. 11:10. Inngang via "Kirkekråpet" bak Aandahls.

Siste samling før jul er 2. desember. Oppstart etter nyttår blir torsdag 20. januar. 

 

 

Molde domkirke ønsker å legge tilrette for gode sosiale møteplasser for barn og voksne, hvor den enkelte opplever seg sett og møtt i alle slags dager.    

For den som ønsker det, er det lunsj med medbrakt niste i Rotunden etter sangstunden. Vi lager, kaffe, te, vafler el. Vi åpner opp uten begrensninger på antall, men ønsker likevel at dere melder dere på.

Påmelding til småbarnstreff (0-3 år) 2. desember 2021.  

Ønsker du informasjon om samlingene på sms kan du melde deg på her: Påmelding for informasjon 2021  

 

FOR DERE SOM ØNSKER Å VITE MER:

Det legges vekt på å bruke både allmenne sanger, rim og regler og barnesanger som formidler kristen tro og livstolkning.


Målsetting:
Disse samlingene har en tredelt målsetting:

•     Å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som jul og påske.
•    Å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Å legge til rette for en sosial møteplass.

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og har en frivillig medlemskontingent, på kr 50, som går direkte til barneprosjektet Sat 7. Kan vippses til 103984,- merk med barnets navn og kontingent. Og fint om du samtidig registrerer barnet her. Evt på egen liste som ligger fremme på samlingene. Tusen takk til alle som er med og støtter dette prosjektet og Småbarnstreff.

Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv. 

Ledere:
Leder for baby/småbarnsang dette semesteret er, Lena Haugen, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn og Liv-Kari Sigerseth, menighetsarbeider i Molde domkirke menighet. Dere vil også møte flere gode medarbeidere som bytter på å være praktiske medhjelpere.

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på mobil 92446547 eller på epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no. Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!

Her kan dere se hvordan en sangstund kan være:

Tilbake