Småbarnssang i Molde domkirke


Velkommen til vårens siste Småbarnssang for 1-3 åringer i Molde domkirke onsdag 24. april kl 17.15-17.45. 

Inngang i sør-øst via "Kirkekråpet" bak Aandahls.

 

Molde domkirke ønsker å legge tilrette for gode sosiale møteplasser for barn og voksne, hvor den enkelte opplever seg sett og møtt i alle slags dager.    

  • Onsdag 24. april, serveres det enkel fiskeburger middag i forkant fra kl 16.30, påmelding til kateket, Aud Marit Andreassen, sms til mobnr.: 48087309 innen tirsdag kveld, husk å melde antall og evt allergier. Kr 30,- pr pers. Maks kr 100,- pr husstand.

 

 

Småbarnssang er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og har en frivillig medlemskontingent, på kr 50, som går direkte til barneprosjektet Sat 7. Kan vippses til 103984,- merk med barnets navn og kontingent. Og fint om du samtidig registrerer barnet her.  Tusen takk til alle som er med og støtter dette prosjektet og Småbarnssang.

Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv. 

Ønsker du å få påminnelse noen dager før samlingene på sms, kan du melde deg på her. Vi sender deg også informasjon om andre arrangemnet vi skal ha i kirka som passer for små barn og familier. 

Påmelding Småbarnssang og ønske om informasjon om aktuelle arrangement i Molde domkirke 2024

FOR DERE SOM ØNSKER Å VITE MER:

Det legges vekt på å bruke både allmenne sanger, rim og regler og barnesanger som formidler kristen tro og livstolkning.


Målsetting:
Disse samlingene har en tredelt målsetting:

•     Å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som jul og påske.
•    Å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Å legge til rette for en sosial møteplass.

Ledere:
Leder for baby/småbarnsang dette semesteret er, Lena Haugen, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn. 

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på epost liv.kari.sigerseth@molde.kirken.no Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

Illustrasjonen er laget av Ella Okstad.

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!Her kan dere se hvordan en sangstund kan være:

Tilbake