Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke


 

Velkommen til Småbarnstreff med sangstund for 0-3 åringer.

TORSDAGER  ÅPENT FRA KL. 11:00-12:30 i Molde domkirke. 

Inngang via "Kråpet" bak Aandahls.

 

Torsdag 22 april kl 11:00 starter vi opp igjen! 

Molde domkirke ønsker å legge tilrette for gode sosiale møteplasser for barn og voksne, hvor den enkelte opplever seg sett og møtt i alle slags dager.  

For den som ønsker det, er det lunsj med medbrakt niste i Rotunden etter sangstunden.

Påmelding til småbarnstreff (0-3 år), 20.mai 2021.  

Disse listene tar vi vare på i 14 dager på et lukket sted, før de makuleres. Dette for evt smittesporing. Gruppen er begrenset til 10 voksne + barn. Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Ønsker du informasjon om samlingene på sms kan du melde deg på her: Påmelding for informasjon 2021

Vi ordner kaffe/te/vann. 

 

FOR DERE SOM ØNSKER Å VITE MER:

Vi legger vekt på å bruke både allmenne sanger, rim og regler og barnesanger som formidler kristen tro og livstolkning.


Målsetting:
Vi har en tredelt målsetting:

•    Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som jul og påske.
•    Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass.

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og vi har en frivillig medlemskontingent, på kr 50, som går direkte til barneprosjektet Sat 7. 

Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv. Veldig takknemlig for alle som velger å melde seg inn som medlemmer

Ledere:
Leder for babysangen dette semesteret er Liv-Kari Sigerseth, menighetsarbeider. Leder for småbarnssang er Lena Haugen, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn. Vi har ellers med oss flere gode medarbeidere som bytter på å være praktiske medhjelpere.

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på mobil 92446547 eller på epost livkari.sigerseth@molde.kirken.no. Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!

Her kan dere se hvordan en sangstund kan være:

Tilbake