Småbarnstreff med babysang og småbarnssang i Molde domkirke


Velkommen til Smårnstreff med babysang (0-1 år) og småbarnssang (1-3 år).

TORSDAGER KL. 1045 – 12:00 i Molde domkirke.

Inngang via "Kråpet" bak Aandahls. Lurt å melde seg på da vi har begrenset plass!

 

Påmelding til småbarnssang (1-3 år) 22. oktober, oppmøte kl 10:45

Påmelding til babysang (0-1 år) 22. oktober, oppmøte kl 11:00

Har dere barn over 6 mnd, eller det er det fullt på babysang, kan dere melde dere på Småbarnssang om der er ledige plasser.  Dere får melding, ved påmelding, om gruppene er fulle.

Molde domkirke ønsker å legge tilrette for gode sosiale møteplasser for barn og voksne, hvor den enkelte opplever seg sett og møtt i alle slags dager.  

Vi spiser lunsj sammen og synger sammen. Vi legger vekt på å bruke både allmenne sanger, rim og regler og barnesanger som formidler kristen tro og livstolkning.  

Målgruppe 0-3 år

Vi gleder oss over å være i gang igjen! Pga gjeldende smittevernregler åpner vi for påmelding til hver enkelt samling. De som ikke er påmeldt kan risikere å måtte "snu i døra". 

Skulle det være utfordring med påmelding kan dere sende en sms til Liv-Kari Sigerseth, 92446547, med spørsmål eller gruppe, navn på barn og foresatte og mobilnr.

Disse listene tar vi vare på i 10 dager på et lukket sted, før de makuleres. Dette for evt smittesporing.

Egen medlemsregistrering og informasjon om frivillig medlemskontingent finner dere lengre ned på siden.

Alle tar med egen niste. Ferdigposjonerte skåler med frukt til alle familieenheter. Kr 20,- pr voksen for kaffe/te/frukt. Betales på VIPPS.

Vi avslutter kl 12.00

Flott om dere finner på noe gruppevis etter samlingen. Gå tur ute eller fortsett praten på kafe.

Vi bruker VIPPS #103984 Molde sokn - Velg Småbarnstreff kaffe/te el kontingent. Husk å skrive inn navn på barnet i meldingsfeltet.

Småbarnssang (1-3 år) oppmøte 10:45

 • Håndvask/spriting av hender
 • Registrering
 • Småbarnssang oppe i kirkerommet 10:55
 • Håndvask/spriting av hender
 • Lunsj i rotunden 11.30 - vent til Rotunden er klargjort før dere går inn

Babysang (0-1 år) oppmøte kl 11:00

 • Håndvask/spriting av hender
 • Registrering
 • Lunsj i Rotunden
 • Vi går opp til babysang
 • Håndvask/spriting av hender
 • Babysang 11.30 i kirkerommet

Småbarnstreffet er tilknyttet NMS (Norsk misjonsselskap), og den frivillige medlemskontingenten, på kr 50, går direkte til barneprosjektet Sat 7. Frifondstøtten vi får tilbake pr betalende medlem går bla til kurs, instrumenter, leker osv. Veldig takknemlig for alle som velger å melde seg inn som medlemmer

Medlemsregistrering for 2020 her

HVEM, HVA OG HVORDAN:
Målsetting:
Vi har en tredelt målsetting:

•    Vi ønsker å støtte oppunder trosformidlingen i hjemmet ved også å bruke kristne sanger og markere høytider som jul og påske.
•    Vi ønsker å styrke det positive samspillet mellom barnet og barnets foreldre eller andre omsorgspersoner. Sanger, rim og regler vi bruker på småbarnstreffet håper vi også kan være til bruk og glede i hjemmet.
•    Vi ønsker å legge til rette for en sosial møteplass.

Ledere:
Leder for babysangen dette semesteret er Liv-Kari Sigerseth, menighetsarbeider. Leder for småbarnssang er Lena Haugen, ansatt ved kulturskolen i Molde, hvor hun bla jobber med ”musikklek” for barn. Vi har ellers med oss flere gode medarbeidere som bytter på å være praktiske medhjelpere.

NB! Pga allergier hos noen barn ber vi dere om å ikke ta med nøtter eller mat med nøtter i. 

Har du spørsmål kan du kontakte Liv-Kari Sigerseth på mobil 92446547 eller på epost livkari.sigerseth@molde.kirken.no. Evt. tlf. ekspedisjon Molde domkirke: 71111470

HJERTLIG VELKOMMEN! HÅPER DU VIL TRIVES!

Her kan dere se hvordan en sangstund kan være:

Tilbake