Gravplassvedtekter - oppdatert 2020


Lokale vedtekter for gravplassene i Molde kommune er nå vedtatt og godkjent.

 

Molde kirkelige fellesråd har i egenskap av å være gravplasssforvaltning for alle gravplassene i Molde kommune har nå vedatt oppdaterte vedtekter for gravplassene i Molde. 

Endringen innebærer en samordning og tilpasning av reglene i de Midsund, Molde og Nesset kommune fram til og med 2019 og vedtektene er nå altså felles for hele den nye kommunen. 

Her finner du mer informasjon og de nye vedtektene. 

Har du spørsmål kan du kontakte gravplassforvaltningen v/kirkevergen på tlf 71 11 14 70 eller e-post gravplassforvaltningen@molde.kommune.no 

Tilbake